Med hjälp av bokstäverna y, r, t kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ryt (9)tyr (9)yrt (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ty (8)yr (8)yt (8)