Med hjälp av bokstäverna t, u, s, e, n, f, o, t, i, n, g, a, r, n, a kan följande ord bildas:

15 - Ord bestående av bokstäver  (1)

tusenfotingarna (22)

13 - Ord bestående av bokstäver  (1)

tusenfotingar (20)

12 - Ord bestående av bokstäver  (6)

antagonisten (14)antagonister (14)testningarna (13)tutningarnas (16)utannonserat (16)utrotningens (17)

11 - Ord bestående av bokstäver  (15)

astronauten (15)etsningarna (12)fagotternas (15)fattningars (14)fattningens (14)grannstaten (12)ignorantens (13)nationernas (12)stationerna (12)tingestarna (12)tusenfoting (18)tutningarna (15)utannonsera (15)utgifternas (17)utrotningen (16)

10 - Ord bestående av bokstäver  (30)

agitatorns (12)annonserat (11)antagonist (12)argentinas (11)artontusen (14)fagotterna (14)fantiserat (12)fattningar (13)fattningen (13)finanserna (12)fusionerna (16)garnisonen (12)gnuttornas (15)ignoransen (12)ignoranten (12)innefattar (12)innefattas (12)nationerna (11)organisten (12)rustningen (14)sanatoriet (11)signaturen (14)stringenta (11)tatuerings (14)testningar (11)tutningars (14)tutningens (14)unionernas (14)utgifterna (16)utrotnings (15)

9 - Ord bestående av bokstäver  (74)

agitatorn (11)agitators (11)annonsera (10)argentina (10)artigaste (10)astronaut (13)etsningar (10)fagottens (13)fagotters (13)fantasien (11)fantasier (11)fantasten (11)fantaster (11)fantisera (11)fasonerna (12)fattigare (12)fattnings (12)faunernas (14)faunornas (15)fegisarna (12)fingerats (12)finnarnas (11)finternas (11)fonternas (12)fungerats (15)futtigare (15)garantens (10)garantins (10)gatstenar (10)genantast (10)ginsterna (10)gnistorna (11)gnuttorna (14)grafitens (12)granatens (10)granitens (10)grannaste (10)infartens (11)infernons (12)infernots (12)innefatta (11)nationens (10)nationers (10)negations (11)noterings (11)notiserna (10)saftigare (12)sanatorie (10)sanningar (10)snuttarna (12)stagnerat (10)stationen (10)stationer (10)stenograf (13)strategin (10)stringent (10)tangerats (10)tanternas (9)tatuering (13)tingestar (10)tinnarnas (9)tonartens (10)torftiges (13)trognaste (11)tungornas (14)tungsinta (13)tungsinte (13)tunnornas (13)tutningar (13)tutningen (13)unionerna (13)utgifters (15)utrotning (14)utsagorna (14)

8 - Ord bestående av bokstäver  (159)

aftonens (11)agenturs (12)agitator (10)agiterat (9)agoniens (10)aningars (9)aningens (9)annonser (9)antagits (9)antingen (9)antonias (9)argsinta (9)argsinte (9)artigast (9)artisten (8)atoniens (9)entoniga (10)entonigt (10)ettornas (9)euforins (14)fagotten (12)fagotter (12)fagraste (11)fanornas (11)fantasin (10)farsoten (11)fastorna (11)fattigas (11)fattiges (11)fattning (11)faunerna (13)faunorna (14)fenornas (11)figurens (14)finanser (10)fingeras (11)fingerat (11)fingerns (11)fingrens (11)fingrets (11)finnarna (10)finterna (10)fogarnas (12)fonterna (11)frigetts (11)frontens (11)frostiga (12)frostigt (12)fugornas (15)fungeras (14)fungerat (14)fusionen (14)fusioner (14)garanten (9)garantin (9)garantis (9)garnison (10)gatornas (10)gettonas (10)gnistrat (9)gnuernas (12)gnuttans (12)gnuttors (13)goternas (10)grafiten (11)granaten (9)graniten (9)grannast (9)grannens (9)griftens (11)grottans (10)ignorans (10)ignorant (10)infarten (10)infattar (10)infattas (10)infernon (11)infernos (11)infernot (11)infettar (10)infettas (10)infogats (12)infrusen (13)infruset (13)infrusna (13)innersta (8)intagets (9)intagnas (9)intagnes (9)internat (8)nationen (9)nationer (9)naturens (11)negation (10)niotusen (12)nitarnas (8)notariat (9)notarius (12)noterats (9)notering (10)noternas (9)oinsatta (9)organens (10)organets (10)organist (10)ransonen (9)rensning (9)retinans (8)ringaste (9)rustning (12)rutinens (11)safterna (10)senatorn (9)signatur (12)signerat (9)snutarna (11)stagnera (9)stataren (8)staterna (8)stenarna (8)stigarna (9)storting (10)strategi (9)stugorna (13)stutarna (11)tagarens (9)tangerat (9)tanterna (8)tatueras (11)tegarnas (9)tenarnas (8)testarna (8)testning (9)tinnarna (8)tiotusen (12)tofsarna (11)tonarten (9)tonernas (9)tonsuren (12)torftiga (12)trofasta (11)trofaste (11)trognast (10)trotsiga (10)trotsige (10)tungorna (13)tungsint (12)tunnaste (11)tunnorna (12)turisten (11)tutnings (12)ugnarnas (12)ungarnas (12)unionens (12)unioners (12)utagerat (12)utgifter (14)utrensat (11)uttagens (12)

7 - Ord bestående av bokstäver  (292)

aftnars (9)aftonen (10)agatens (8)agaters (8)agatons (9)agentur (11)agitera (8)agnetas (8)agonien (9)agornas (9)angetts (8)aningar (8)aningen (8)anornas (8)anretts (7)ansatte (7)antagen (8)antager (8)antages (8)antaget (8)antagit (8)antenns (7)antonia (8)aortans (8)arenans (7)argaste (8)argsint (8)asatron (8)asiaten (7)asiater (7)atonien (8)atonins (8)enarnas (7)entonig (9)ersatta (7)etsning (8)ettorna (8)ettriga (8)euforin (13)fagrast (10)fanorna (10)fantasi (9)fantast (9)faraons (10)farstun (12)fartens (9)fasanen (9)fasaner (9)faserna (9)fasonen (10)fasoner (10)fasorna (10)fastare (9)fastern (9)fastnar (9)fastnat (9)fattiga (10)fattige (10)faunans (12)faunens (12)fauners (12)faunors (13)fegisar (10)fenorna (10)figuren (13)finaste (9)fingera (10)fingern (10)fingers (10)fingrat (10)fingren (10)fingret (10)finnars (9)finnens (9)fintens (9)finters (9)fnitter (9)fnittra (9)fogarna (11)fontens (10)fonters (10)fortast (10)fostran (10)fostrat (10)fostren (10)fostret (10)fotsteg (11)fransen (9)fregatt (10)frestat (9)frigett (10)fristen (9)fronten (10)frosten (10)frostig (11)frustat (12)fugorna (14)fungera (13)funnits (12)furiens (12)fursten (12)futtiga (13)garanti (8)garnens (8)garnets (8)gaserna (8)gatorna (9)gatsten (8)genanta (8)genuina (11)genuint (11)gettona (9)gettons (9)giftens (10)giftets (10)ginsten (8)ginster (8)gnistan (8)gnistor (9)gnistra (8)gnuerna (11)gnuttan (11)gnuttas (11)gnuttor (12)goterna (9)grafens (10)granens (8)grannen (8)grannes (8)grattis (8)griften (10)grinats (8)grinets (8)grottan (9)grunnat (11)guineas (11)gunnars (11)gunsten (11)infatta (9)inferno (10)infetta (9)infogar (11)infogas (11)infogat (11)ingetts (8)ingrott (9)innerns (7)innerst (7)inresan (7)inretts (7)inrotat (8)inrutat (10)insatta (7)insatte (7)intagas (8)intagen (8)intager (8)intages (8)intaget (8)intagna (8)intagne (8)interna (7)internt (7)nasaren (7)nations (8)nattens (7)naturen (10)neutron (11)niornas (8)nitarna (7)nornans (8)notarie (8)noterat (8)noterna (8)notisen (8)notiser (8)nunnors (11)oaserna (8)ogiftas (11)oinsatt (8)organen (9)organet (9)oturens (11)rattens (7)regions (9)renings (8)retinan (7)ringast (8)ringens (8)rittens (7)rostiga (9)rostigt (9)ruinens (10)runsten (10)rutinen (10)ruttens (10)safiren (9)saftiga (10)saftigt (10)sagorna (9)sannare (7)sanning (8)satiren (7)senator (8)senorna (8)signera (8)sigtuna (11)sinnena (7)siraten (7)snattar (7)snuttar (10)snutten (10)sortien (8)sotaren (8)sotarna (8)stannar (7)stannat (7)starten (7)statare (7)station (8)stegrat (8)steniga (8)stenigt (8)stiftar (9)stiften (9)stingen (8)strateg (8)strofen (10)strunta (10)stungen (11)stunget (11)stungna (11)tagaren (8)tagares (8)tangent (8)tangera (8)tantens (7)tanters (7)tatuera (10)tegarna (8)tenarna (7)teorins (8)tigerns (8)tingens (8)tingest (8)tingets (8)tinnars (7)tinnens (7)tiornas (8)tonarts (8)tonerna (8)tonnets (8)torftig (11)torgens (9)torgets (9)tornats (8)tornens (8)tornets (8)torsten (8)trasiga (8)trasigt (8)trasten (7)trofast (10)tronens (8)trotsen (8)trotsig (9)trugats (11)trusten (10)trutens (10)tungans (11)tungors (12)tunnans (10)tunnare (10)tunnast (10)tunnors (11)turings (11)tutning (11)ugnarna (11)ungarna (11)ungerns (11)unionen (11)unioner (11)utagera (11)utgifts (13)utrotas (11)utsagan (11)utsagor (12)utsirat (10)uttagen (11)uttages (11)uttagna (11)utterns (10)

6 - Ord bestående av bokstäver  (408)

aftnar (8)aftons (9)agaten (7)agater (7)agaton (8)agents (7)agerat (7)agnars (7)agnats (7)agnens (7)agneta (7)agnets (7)agorna (8)angett (7)anings (7)anisen (6)anitas (6)annans (6)annars (6)annats (6)annies (6)annons (7)anorna (7)anrett (6)ansatt (6)ansett (6)ansgar (7)antenn (6)antogs (8)antons (7)anusen (9)aortan (7)areans (6)arenan (6)argast (7)arians (6)artats (6)artens (6)artiga (7)artige (7)artigt (7)artist (6)asatro (7)astern (6)ateist (6)atonin (7)aurans (9)egoist (8)einars (6)enarna (6)ersatt (6)ettans (6)ettors (7)ettrig (7)eufori (12)fagert (9)fagott (10)fanans (8)fanors (9)farans (8)faraon (9)faraos (9)farsot (9)farsta (8)farstu (11)farten (8)fastan (8)fastar (8)fastat (8)faster (8)fastna (8)fastor (9)fatens (8)fatets (8)fattar (8)fattas (8)fattig (9)faunan (11)faunas (11)faunen (11)fauner (11)faunor (12)fegast (9)fenans (8)fenors (9)festar (8)festat (8)fetast (8)figurs (12)finans (8)finare (8)finast (8)finger (9)fingra (9)finnar (8)finnas (8)finnen (8)finner (8)finnes (8)finten (8)finter (8)firats (8)fogars (10)fogats (10)fogens (10)fonten (9)fonter (9)forans (9)fornas (9)fornes (9)forsat (9)forsen (9)foster (9)fostra (9)fotens (9)frasat (8)frasen (8)fresta (8)friats (8)friges (9)frisen (8)frusen (11)fruset (11)frusit (11)frusna (11)frusta (11)fugans (12)fugors (13)funnen (11)funnes (11)funnet (11)funnit (11)funtat (11)furans (11)furien (11)furies (11)furste (11)fusion (12)futtig (12)garant (7)garnen (7)garnet (7)gastar (7)gastat (7)gasten (7)gatans (7)gators (8)genant (7)genast (7)genius (10)genuin (10)getton (8)gettos (8)giftas (9)giften (9)gifter (9)giftes (9)giftet (9)girens (7)girots (8)gnista (7)gnotts (8)gnuers (10)gnutta (10)goters (8)gottar (8)grafen (9)grafit (9)granat (7)granen (7)granit (7)granna (7)granne (7)gratis (7)grenat (7)gretas (7)grifts (9)grinas (7)grinat (7)grinet (7)grisen (7)grotta (8)grotts (8)grunna (10)grusat (10)grusen (10)gruset (10)guinea (10)gunnar (10)gustaf (12)infann (8)infart (8)infoga (10)ingens (7)ingers (7)ingett (7)innern (6)inresa (6)inrett (6)insatt (6)insett (6)insteg (7)intaga (7)intags (7)intern (6)intogs (8)isarna (6)isatta (6)istret (6)nasare (6)nation (7)natten (6)neuros (10)nigers (7)niorna (7)nitars (6)nitats (6)nitens (6)nitrat (6)nitton (7)norges (8)nornan (7)nornas (7)notens (7)notera (7)noters (7)nunnor (10)oeniga (8)oenigt (8)oftare (9)oftast (9)ogifta (10)orange (8)organs (8)ortens (7)osanna (7)oturen (10)ranson (7)rastat (6)ratten (6)region (8)regnat (7)renast (6)renats (6)rening (7)rensat (6)retats (6)retina (6)ringas (7)ringen (7)ringes (7)ringts (7)ristat (6)ritats (6)ritens (6)ritten (6)rosiga (8)rosigt (8)rostat (7)rostig (8)rotats (7)rotens (7)ruinen (9)runans (9)runnit (9)rusiga (10)rusigt (10)rustat (9)rutans (9)rutits (9)rutten (9)ruttna (9)saftar (8)saftat (8)saften (8)safter (8)saftig (9)sargat (7)segnar (7)segnat (7)segrat (7)seniga (7)senigt (7)senior (7)siaren (6)siarna (6)signar (7)signat (7)sinnat (6)sinnen (6)sinnet (6)sitter (6)snaran (6)snatta (6)snoret (7)snutar (9)snuten (9)snutit (9)sorgen (8)sorten (7)sortin (7)sotare (7)sotiga (8)sotigt (8)stanna (6)staren (6)starta (6)statar (6)staten (6)stater (6)stefan (8)stegar (7)stegat (7)stegra (7)stenar (6)stenat (6)stenig (7)stenur (9)stifta (8)stigar (7)stigen (7)stiger (7)stiget (7)stigna (7)stinga (7)streta (6)strunt (9)stugan (10)stugor (11)stutar (9)stuten (9)surnat (9)tagare (7)tagets (7)tagits (7)tanten (6)tanter (6)tefats (8)tegars (7)tenars (6)tennis (6)teorin (7)teoris (7)testar (6)tigern (7)tigers (7)tingen (7)tinget (7)tinnar (6)tinnen (6)tinnes (6)tiorna (7)tofsar (9)tofsen (9)togans (8)tonart (7)tonats (7)tonens (7)toners (7)tonnet (7)tonsur (10)torgen (8)torget (8)tornas (7)tornat (7)tornen (7)tornet (7)trasan (6)trasig (7)treans (6)trefot (9)trista (6)trogen (8)troget (8)trogna (8)trogne (8)tronat (7)tronen (7)trosan (7)trotsa (7)trugas (10)trugat (10)truten (9)tungan (10)tungas (10)tungor (11)tunnan (9)tunnor (10)turats (9)turens (9)turing (10)turist (9)ugnars (10)ugnens (10)ungars (10)ungens (10)ungern (10)unions (10)unnats (9)urnans (9)utgift (12)utrota (10)utsaga (10)utsago (11)utsira (9)uttags (10)uttern (9)utters (9)

5 - Ord bestående av bokstäver  (414)

afton (8)agans (6)agats (6)agens (6)agent (6)agera (6)agnar (6)agnas (6)agnat (6)agnen (6)agnes (6)agnet (6)agoni (7)agors (7)ainas (5)anats (5)anger (6)anges (6)aning (6)anita (5)annan (5)annas (5)annat (5)annes (5)annie (5)anors (6)ansar (5)ansat (5)anser (5)antag (6)antar (5)antas (5)antog (7)anton (6)aorta (6)arean (5)arena (5)arens (5)arets (5)argas (6)arges (6)arian (5)arias (5)arnes (5)artat (5)arten (5)artig (6)arton (6)asiat (5)asien (5)aster (5)astra (5)atens (5)atoni (6)auran (8)auras (8)egots (7)einar (5)enars (5)enats (5)eniga (6)enigt (6)erans (5)ernst (5)etsar (5)etsat (5)ettan (5)ettas (5)ettor (6)fager (8)fagra (8)fagre (8)fanan (7)fanas (7)fanns (7)fanor (8)faran (7)farao (8)faras (7)farit (7)fasan (7)fasar (7)fasat (7)fasen (7)faser (7)fason (8)fasor (8)fasta (7)faste (7)faten (7)fatet (7)fatta (7)fauna (10)fauns (10)fegis (8)fenan (7)fenas (7)fenor (8)festa (7)figur (11)finge (8)finna (7)finne (7)finns (7)fints (7)firas (7)firat (7)fogar (9)fogas (9)fogat (9)fogen (9)foran (8)foras (8)forna (8)forne (8)fornt (8)forsa (8)forts (8)foten (8)frans (7)frasa (7)freon (8)frias (7)friat (7)frige (8)frist (7)fritt (7)front (8)frost (8)fruns (10)fugan (11)fugas (11)fugor (12)funna (10)furan (10)furas (10)furie (10)gasar (6)gasat (6)gasen (6)gaser (6)gasta (6)gatan (6)gator (7)genar (6)genat (6)genus (9)gerts (6)getto (7)getts (6)gifta (8)gifte (8)gifts (8)ginst (6)girat (6)giren (6)girot (7)gnist (6)gnott (7)gnuer (9)gnuns (9)goter (7)gotta (7)grann (6)grant (6)grena (6)grens (6)greta (6)grift (8)grina (6)grott (7)grunt (9)grusa (9)gunst (9)ifatt (7)inatt (5)ingas (6)ingen (6)inger (6)inges (6)inget (6)innan (5)inner (5)inser (5)intag (6)intar (5)intas (5)inter (5)intet (5)intog (7)irans (5)isatt (5)ister (5)nasar (5)natur (8)nesan (5)netto (6)nians (5)niger (6)ninas (5)niors (6)nitar (5)nitas (5)nitat (5)niten (5)norge (7)norna (6)nosen (6)noten (6)noter (6)notis (6)nuets (8)nunna (8)nunne (8)oanat (6)oasen (6)oaser (6)oenig (7)ofina (8)ofint (8)ogift (9)orena (6)orent (6)organ (7)orten (6)osagt (7)osann (6)osant (6)osett (6)osten (6)osunt (9)oturs (9)rasat (5)rasen (5)rasta (5)reans (5)refug (11)regna (6)renas (5)renat (5)rensa (5)resan (5)reson (6)retas (5)retat (5)retts (5)ringa (6)ringe (6)rings (6)ringt (6)rinna (5)risen (5)riset (5)rista (5)riste (5)ritas (5)ritat (5)riten (5)roats (6)rosen (6)rosig (7)rosta (6)rotas (6)rotat (6)roten (6)rotts (6)runan (8)runes (8)rusat (8)rusen (8)ruset (8)rusig (9)rusta (8)rutan (8)rutin (8)rutit (8)rutts (8)safir (7)safta (7)sagan (6)sagor (7)sanna (5)sarga (6)satan (5)satin (5)satir (5)satta (5)satte (5)sefir (7)segna (6)segra (6)senan (5)senat (5)senig (6)senor (6)seraf (7)siare (5)signa (6)signe (6)sinar (5)sinat (5)sinne (5)sirat (5)siren (5)siret (5)sitta (5)snara (5)snart (5)snett (5)snitt (5)snott (6)snutt (8)sofia (8)sofie (8)sonar (6)sonat (6)sonen (6)sorge (7)sorti (6)sotar (6)sotig (7)stare (5)start (5)stega (6)stena (5)stift (7)stiga (6)stina (5)sting (6)stoft (8)stora (6)store (6)stort (6)strof (8)strut (8)stuga (9)sture (8)suger (9)suget (9)sugit (9)surna (8)tagar (6)tagas (6)tagen (6)tager (6)tages (6)taget (6)tagit (6)tagna (6)tefat (7)tegar (6)tenar (5)tenns (5)teori (6)testa (5)tians (5)tiger (6)tinar (5)tinas (5)tinat (5)tinne (5)tiors (6)titan (5)togan (7)togas (7)tonar (6)tonas (6)tonat (6)tonen (6)toner (6)tores (6)torgs (7)torna (6)torne (6)trasa (5)trast (5)trean (5)treas (5)trint (5)trist (5)trona (6)trons (6)trosa (6)trots (6)truga (9)trust (8)truts (8)tunga (9)tungt (9)tunna (8)turas (8)turen (8)tures (8)tusan (8)tusen (8)tutar (8)tutas (8)ugnar (9)ugnen (9)ungar (9)ungas (9)ungen (9)unges (9)union (9)unnar (8)unnas (8)unnat (8)urens (8)urets (8)urnan (8)utger (9)utser (8)uttag (9)utter (8)

4 - Ord bestående av bokstäver  (269)

agan (5)agar (5)agas (5)agat (5)agen (5)agna (5)agne (5)agns (5)agor (6)aina (4)anar (4)anas (4)anat (4)ange (5)anis (4)anna (4)anne (4)anns (4)anor (5)ansa (4)anse (4)anta (4)anti (4)anus (7)area (4)aren (4)aret (4)arga (5)arge (5)argt (5)aria (4)arne (4)arta (4)arts (4)asar (4)asea (4)asen (4)aset (4)asta (4)aten (4)aura (7)egna (5)egot (6)enar (4)enas (4)enat (4)enig (5)eran (4)eras (4)etsa (4)etta (4)etui (7)fana (6)fann (6)fara (6)faro (7)fars (6)fart (6)fasa (6)fast (6)fatt (6)faun (9)fega (7)fegt (7)fena (6)fens (6)fest (6)feta (6)fett (6)fina (6)fine (6)finn (6)fint (6)fira (6)foga (8)font (7)fora (7)forn (7)fors (7)fort (7)fots (7)fras (6)fria (6)frie (6)fris (6)frun (9)frus (9)fuga (10)fura (9)garn (5)gasa (5)gast (5)gata (5)gatu (8)gena (5)geni (5)gens (5)gert (5)gest (5)gett (5)gift (7)gira (5)giro (6)gnor (6)gnos (6)gnun (8)gnus (8)gott (6)graf (7)gran (5)gren (5)grin (5)gris (5)gros (6)grus (8)guns (8)ians (4)igen (5)inga (5)inge (5)inne (4)inre (4)inse (4)inta (4)inte (4)iran (4)isar (4)isat (4)isen (4)itts (4)natt (4)neon (5)neri (4)nesa (4)nian (4)niga (5)nina (4)nior (5)nita (4)noga (6)nota (5)nots (5)nuet (7)ofin (7)ofta (7)oren (5)oret (5)orna (5)orsa (5)orts (5)otur (8)rang (5)rann (4)rasa (4)rast (4)ratt (4)rean (4)reas (4)regi (5)regn (5)rena (4)rent (4)resa (4)rest (4)reta (4)rett (4)ring (5)rist (4)rita (4)rits (4)ritt (4)roas (5)roat (5)rosa (5)rost (5)rota (5)rots (5)rott (5)ruin (7)runa (7)rune (7)runt (7)rusa (7)ruta (7)ruts (7)rutt (7)saft (6)saga (5)sago (6)sagt (5)sann (4)sant (4)sara (4)satt (4)sega (5)segt (5)sena (4)sent (4)sett (4)siar (4)siat (4)sina (4)sira (4)sitt (4)snar (4)snor (5)snut (7)sona (5)sorg (6)sort (5)star (4)stat (4)steg (5)sten (4)stig (5)stor (5)stug (8)stut (7)suga (8)sune (7)sunt (7)sura (7)surt (7)taga (5)tage (5)tant (4)tenn (4)test (4)tets (4)tian (4)tias (4)tiga (5)tina (4)ting (5)tior (5)tofs (7)toga (6)togs (6)tona (5)tons (5)tore (5)torg (6)torn (5)tras (4)trea (4)trio (5)tron (5)tros (5)trut (7)tung (8)tunn (7)tunt (7)ture (7)turs (7)tuta (7)ugns (8)unga (8)unge (8)ungt (8)unna (7)unos (8)uran (7)uren (7)uret (7)urin (7)urna (7)utan (7)utge (8)utse (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (110)

aga (4)agn (4)air (3)ana (3)ann (3)ans (3)arg (4)ars (3)art (3)att (3)ego (5)ena (3)ens (3)eon (4)era (3)ers (3)ert (3)est (3)ett (3)far (5)fas (5)fat (5)feg (6)fen (5)fet (5)fin (5)fog (7)for (6)fot (6)fri (5)fru (8)gas (4)gat (4)gen (4)ger (4)ges (4)get (4)gin (4)gir (4)gno (5)gnu (7)got (5)gro (5)gun (7)ian (3)isa (3)itu (6)neg (4)ner (3)nia (3)nio (4)nit (3)nog (5)nos (4)not (4)oas (4)ont (4)ort (4)ost (4)ras (3)rea (3)ref (5)ren (3)res (3)ris (3)rit (3)roa (4)ros (4)rot (4)run (6)rus (6)rut (6)seg (4)sen (3)ser (3)set (3)sia (3)sig (4)sin (3)sir (3)sno (4)son (4)sot (4)sri (3)sug (7)sur (6)tag (4)tar (3)tas (3)teg (4)ten (3)ter (3)tes (3)tet (3)tia (3)tig (4)tio (4)tog (5)ton (4)tre (3)tro (4)tur (6)ugn (7)ung (7)uno (7)uns (6)urs (6)usa (6)ute (6)uti (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (29)

ai (2)an (2)ar (2)as (2)en (2)er (2)eu (5)fe (4)fn (4)ge (3)if (4)in (2)is (2)ni (2)nr (2)nu (5)os (3)ro (3)sa (2)se (2)si (2)so (3)st (2)ta (2)te (2)tt (2)tu (5)ur (5)ut (5)