Med hjälp av bokstäverna t, r, a, n, s, k, r, i, b, e, r, a, r, e, s kan följande ord bildas:

15 - Ord bestående av bokstäver  (1)

transkriberares (19)

14 - Ord bestående av bokstäver  (1)

transkriberare (18)

13 - Ord bestående av bokstäver  (1)

transkriberar (17)

12 - Ord bestående av bokstäver  (3)

asteriskerna (13)bakteriernas (16)transkribera (16)

11 - Ord bestående av bokstäver  (7)

aktrisernas (12)anarkisters (12)arresternas (11)bakterierna (15)intresserar (11)skribenters (15)terrasserna (11)

10 - Ord bestående av bokstäver  (26)

aktriserna (11)anarkister (11)arabeskens (14)arabeskers (14)arbetarens (13)arresterar (10)arresteras (10)arresterna (10)asketernas (11)asterisken (11)asterisker (11)bakteriens (14)bakteriers (14)basisterna (13)bekransats (14)bisakernas (14)bisarraste (13)bisatserna (13)bristernas (13)britsarnas (13)intressera (10)kretsarnas (11)raketernas (11)satirernas (10)siraternas (10)skribenter (14)

9 - Ord bestående av bokstäver  (62)

aktiernas (10)aktrisens (10)aktrisers (10)anarkists (10)arabesken (13)arabesker (13)arbetaren (12)arbetares (12)arbetenas (12)arrestens (9)arrestera (9)arresters (9)asketerna (10)bakterien (13)bakterier (13)bakteries (13)bankirers (13)barkernas (13)baskernas (13)basketens (13)bekantare (13)bekransar (13)bekransas (13)bekransat (13)bestarnas (12)bikternas (13)bisakerna (13)bisarrare (12)bisarrast (12)briserats (12)bristerna (12)britsarna (12)etikernas (10)inarbetar (12)inarbetas (12)insekters (10)kaserners (10)kastarens (10)kasternas (10)kastrerar (10)kastreras (10)katarrens (10)katarrers (10)kretiners (10)kretsarna (10)krisernas (10)raketerna (10)rasternas (9)resternas (9)restresan (9)retirerar (9)riskerats (10)riskernas (10)satirerna (9)sekternas (10)seriernas (9)siraterna (9)skitarnas (10)skribents (13)stekarnas (10)terrassen (9)terrasser (9)

8 - Ord bestående av bokstäver  (151)

absinter (11)akternas (9)aktierna (9)aktrisen (9)aktriser (9)anarkist (9)ankarets (9)anrikats (9)ansatser (8)ansiktes (9)arabiske (12)arabiskt (12)arbetare (11)arbetena (11)arbetens (11)ariernas (8)arresten (8)arrester (8)arternas (8)asbesten (11)asiatens (8)asiaters (8)asketens (9)asketers (9)asterisk (9)bakersta (12)bakterie (12)banerets (11)bankirer (12)barernas (11)barkerna (12)basarens (11)basarers (11)baserats (11)basernas (11)basisten (11)basister (11)baskerna (12)baskerns (12)basketen (12)baskrars (12)batikens (12)bekantar (12)bekantas (12)bekransa (12)berikats (12)besiktar (12)besiktas (12)beskaste (12)bestarna (11)betarnas (11)bikterna (12)bisakens (12)bisakers (12)bisatsen (11)bisatser (11)bistrare (11)bitarnas (11)bitskare (12)brantare (11)branters (11)brinkars (12)briserar (11)briserat (11)bristens (11)bristers (11)britsars (11)britsens (11)erinrats (8)eritreas (8)estniska (9)estniske (9)eteriska (9)etikerna (9)etikerns (9)inarbeta (11)inbakats (12)inkastar (9)inkastas (9)insatser (8)insekter (9)intresse (8)kabiners (12)karatens (9)kaserner (9)kasserar (9)kasserat (9)kastaren (9)kastares (9)kasterna (9)kastrera (9)katarren (9)katarrer (9)kerstins (9)kinesers (9)knarrars (9)knarrats (9)knarrets (9)knastrar (9)knastras (9)kraniers (9)kraniets (9)kransars (9)kransats (9)krassare (9)kraterns (9)kratrars (9)kretiner (9)kretsars (9)kretsens (9)kriserna (9)kristers (9)kristnas (9)kristnes (9)raketens (9)raketers (9)rankaste (9)raserats (8)rasernas (8)raskaste (9)rasterna (8)resterna (8)restresa (8)retirera (8)riskerar (9)riskerat (9)riskerna (9)riternas (8)sakernas (9)satirens (8)satirers (8)satserna (8)sekterna (9)serierna (8)sikarnas (9)siktenas (9)siratens (8)siraters (8)sireners (8)sitsarna (8)skenbara (12)skenbart (12)skitarna (9)skribent (12)skrinets (9)snaraste (8)starkare (9)stekarna (9)teresias (8)tesernas (8)tikarnas (9)

7 - Ord bestående av bokstäver  (231)

absints (10)akterna (8)akterns (8)aktiens (8)aktiers (8)aktrars (8)ankares (8)ankaret (8)anrikar (8)anrikas (8)anrikat (8)ansikte (8)ansikts (8)arabens (10)arabers (10)arabesk (11)arabisk (11)arbetar (10)arbetas (10)arbeten (10)arbetes (10)arierna (7)arierns (7)arsenik (8)arterna (7)asiaten (7)asiater (7)asketen (8)asketer (8)asterns (7)astrars (7)bakerst (11)baneret (10)bankars (11)bankats (11)bankers (11)bankirs (11)baraste (10)barerna (10)barkars (11)barkens (11)barkers (11)barnets (10)barrens (10)barrets (10)barskas (11)barskes (11)basaren (10)basarer (10)baserar (10)baseras (10)baserat (10)baserna (10)basiska (11)basiskt (11)baskern (11)baskers (11)baskets (11)baskrar (11)batiken (11)beaktar (11)beaktas (11)bekanta (11)beresta (10)berikar (11)berikas (11)berikat (11)besikta (11)beskare (11)beskast (11)bestars (10)bestens (10)betarna (10)betenas (10)biktens (11)bikters (11)bisaken (11)bisaker (11)bisarra (10)bisarre (10)bisarrt (10)bistres (10)bitarna (10)brakats (11)brakens (11)brakets (11)branter (10)brasans (10)brinkar (11)brisens (10)brisera (10)bristen (10)brister (10)britsar (10)britsen (10)ekarnas (8)enstaka (8)erinrar (7)erinras (7)erinrat (7)eritrea (7)esterna (7)estnisk (8)eterisk (8)etikens (8)etikern (8)etikers (8)etniska (8)inbakar (11)inbakas (11)inbakat (11)inkasta (8)insekts (8)iranska (8)iranske (8)iranskt (8)isarnas (7)kabiner (11)kanters (8)kantrar (8)karaten (8)kartans (8)kassera (8)kastare (8)kastens (8)kasters (8)kerstin (8)kineser (8)kistans (8)knarrar (8)knarras (8)knarrat (8)knarret (8)knaster (8)knastra (8)kranars (8)kranier (8)kraniet (8)kransar (8)kransas (8)kransat (8)krassen (8)kratern (8)kratrar (8)kretsar (8)kretsen (8)krisens (8)krisers (8)kristen (8)krister (8)kristna (8)kristne (8)kritans (8)narrars (7)nasares (7)rakaste (8)raketen (8)raketer (8)rankare (8)rankast (8)rankats (8)raraste (7)raserar (7)raseras (7)raserat (7)raserna (7)raskare (8)raskast (8)raskets (8)rasters (7)renaste (7)rensats (7)restens (7)resters (7)rikaste (8)rikenas (8)riskens (8)riskera (8)riskers (8)riterna (7)sakerna (8)saknats (8)satiren (7)satirer (7)sektens (8)sekters (8)senaste (7)seriens (7)seriers (7)siarens (7)siarnas (7)sikarna (8)siktena (8)siktens (8)sinkats (8)siraten (7)sirater (7)sirener (7)skarans (8)skatans (8)skenbar (11)skenets (8)skitars (8)skitbra (11)skitens (8)skriats (8)skrinet (8)snarare (7)snarast (7)snarkar (8)snarkat (8)stabens (10)stakars (8)stakens (8)stansar (7)starars (7)starens (7)stekars (8)stekens (8)stenars (7)stinker (8)stirrar (7)stirras (7)tankars (8)teernas (7)teresia (7)terrass (7)teserna (7)tikarna (8)trasans (7)traskar (8)

6 - Ord bestående av bokstäver  (321)

absint (9)aktens (7)aktern (7)akters (7)aktien (7)aktier (7)akties (7)aktrar (7)aktris (7)anarki (7)anitas (6)ankare (7)anrika (7)ansats (6)anskri (7)antika (7)araben (9)araber (9)arbeta (9)arbete (9)arbets (9)areans (6)arians (6)ariern (6)ariska (7)ariskt (7)arkens (7)arkets (7)arrest (6)artens (6)arters (6)asbest (9)asiens (6)askans (7)askars (7)askats (7)askens (7)askets (7)astern (6)astrar (6)astras (6)bakats (10)bakens (10)bakets (10)banats (9)baners (9)bankar (10)bankas (10)bankat (10)banker (10)bankir (10)bantar (9)bantas (9)barare (9)barast (9)barens (9)barers (9)barkar (10)barkat (10)barken (10)barker (10)barnet (9)barren (9)barret (9)barska (10)barske (10)barskt (10)basars (9)basens (9)basera (9)basers (9)basisk (10)basist (9)basker (10)basket (10)bastar (9)beakta (10)bekant (10)benets (9)berest (9)berika (10)berits (9)bertas (9)bestar (9)besten (9)betans (9)betars (9)betena (9)betens (9)biktar (10)bikten (10)bikter (10)bisaks (10)bisarr (9)bisats (9)bister (9)bistra (9)bistre (9)bitars (9)bitens (9)bitska (10)brakar (10)brakas (10)brakat (10)braken (10)braket (10)branta (9)brasan (9)brisen (9)brista (9)britas (9)einars (6)ekarna (7)enares (6)enbart (9)erikas (7)erinra (6)ernsts (6)estens (6)esters (6)eterns (6)etiken (7)etiker (7)etiska (7)etnisk (7)inbaka (10)inkast (7)inrars (6)inresa (6)inrese (6)insats (6)insekt (7)iransk (7)irenes (6)irrats (6)isarna (6)kantar (7)kantas (7)kanter (7)kantra (7)karate (7)karats (7)karens (7)karets (7)karins (7)kartan (7)kasern (7)kassan (7)kassar (7)kassen (7)kastar (7)kastas (7)kasten (7)kaster (7)katarr (7)katrin (7)kisats (7)kissar (7)kissat (7)kisset (7)kistan (7)kistas (7)knarra (7)kranar (7)kranie (7)kransa (7)krassa (7)krasse (7)krasst (7)krater (7)kretin (7)kretsa (7)krisen (7)kriser (7)kritan (7)kritas (7)narrar (6)nasare (6)nekats (7)nektar (7)nitars (6)rabiat (9)rakare (7)rakast (7)raknar (7)raknat (7)rankar (7)rankas (7)rankat (7)rarare (6)rarast (6)rasats (6)rasens (6)rasera (6)raseri (6)rasers (6)raskar (7)raskas (7)raskat (7)raskes (7)rasket (7)rastar (6)rastas (6)raster (6)renare (6)renars (6)renast (6)renats (6)rensar (6)rensas (6)rensat (6)resans (6)resets (6)resten (6)rester (6)restes (6)retina (6)rikare (7)rikast (7)rikena (7)rikens (7)rikets (7)riktar (7)riktas (7)risens (6)risets (6)risken (7)risker (7)ristar (6)ristas (6)rister (6)ristes (6)ritens (6)riters (6)sakens (7)sakers (7)saknar (7)saknas (7)saknat (7)saktar (7)saktas (7)sankta (7)sankte (7)sansat (6)satirs (6)satsar (6)satsen (6)satser (6)sekret (7)sekten (7)sekter (7)senare (6)senast (6)serien (6)serier (6)series (6)siaren (6)siares (6)siarna (6)sierra (6)sikars (7)sikens (7)siktar (7)siktas (7)sikten (7)siktes (7)sinkar (7)sinkas (7)sinkat (7)sirens (6)sirets (6)sitsar (6)sitsen (6)skaran (7)skaras (7)skatan (7)skatas (7)skenet (7)skiner (7)skitar (7)skitas (7)skiten (7)skiter (7)skriar (7)skrias (7)skriat (7)skrins (7)snarka (7)sniket (7)staben (9)stakar (7)staken (7)stakes (7)stansa (6)starar (6)staren (6)stares (6)starka (7)starke (7)stekar (7)stekas (7)steken (7)steker (7)stenar (6)stenas (6)stinas (6)stinka (7)stirra (6)takens (7)tankar (7)tankes (7)tassar (6)teerna (6)tenars (6)tesens (6)tesers (6)tikars (7)tikens (7)trasan (6)traska (7)treans (6)

5 - Ord bestående av bokstäver  (300)

ainas (5)aktar (6)aktas (6)akten (6)akter (6)aktie (6)anats (5)anita (5)ankar (6)ansar (5)ansas (5)ansat (5)anser (5)anses (5)antar (5)antas (5)antik (6)arabs (8)arean (5)arena (5)arens (5)arets (5)arian (5)arias (5)arier (5)arisk (6)arken (6)arket (6)arnes (5)artar (5)arten (5)arter (5)asars (5)asens (5)asets (5)asiat (5)asien (5)askan (6)askar (6)askas (6)askat (6)asken (6)asket (6)astas (5)aster (5)astra (5)atens (5)bakar (9)bakas (9)bakat (9)baken (9)baket (9)bakre (9)banar (8)banas (8)banat (8)baner (8)banka (9)banks (9)banta (8)baren (8)barer (8)barka (9)barks (9)barna (8)barns (8)barrs (8)barsk (9)basar (8)basat (8)basen (8)baser (8)basis (8)basta (8)batik (9)benar (8)benas (8)benat (8)benet (8)berit (8)berta (8)berts (8)beser (8)beses (8)beska (9)beskt (9)betan (8)betar (8)betas (8)beten (8)beter (8)betes (8)biens (8)biets (8)bikta (9)bikts (9)binas (8)bisak (9)bitar (8)bitas (8)biten (8)biter (8)bitna (8)bitsk (9)braka (9)brant (8)brasa (8)brast (8)brink (9)brist (8)brita (8)brits (8)einar (5)ekans (6)ekars (6)ekens (6)enare (5)enars (5)enats (5)ensak (6)erans (5)erika (6)eriks (6)ernst (5)essen (5)esset (5)esten (5)ester (5)etern (5)etisk (6)etsar (5)etsas (5)ikast (6)ikeas (6)inkas (6)inrar (5)inser (5)inses (5)intar (5)intas (5)inter (5)iraks (6)irans (5)irene (5)irrar (5)irras (5)irrat (5)isars (5)isats (5)isens (5)ister (5)kabin (9)kanar (6)kanat (6)kanta (6)karat (6)karen (6)karet (6)karin (6)karta (6)kassa (6)kasse (6)kasta (6)kents (6)kinas (6)kines (6)kisar (6)kisas (6)kisat (6)kissa (6)kista (6)kiste (6)knarr (6)krans (6)krass (6)kreti (6)krets (6)krita (6)naket (6)nasar (5)nekar (6)nekas (6)nekat (6)nisse (5)nitar (5)nitas (5)rakar (6)rakat (6)raket (6)rakna (6)ranka (6)rankt (6)rasar (5)rasas (5)rasat (5)rasen (5)raser (5)raska (6)raske (6)raskt (6)rasta (5)reans (5)renar (5)renas (5)renat (5)rensa (5)resan (5)resas (5)resen (5)reser (5)reset (5)reste (5)rests (5)retar (5)retas (5)rikas (6)riken (6)rikes (6)riket (6)rikta (6)risen (5)riset (5)risks (6)rista (5)riste (5)rists (5)ritar (5)ritas (5)riten (5)riter (5)saabs (8)saken (6)saker (6)sakna (6)sakta (6)sanka (6)sankt (6)saras (5)satan (5)satin (5)satir (5)satsa (5)sekts (6)senat (5)serie (5)siare (5)siats (5)sikar (6)siken (6)sikta (6)sikte (6)sinar (5)sinat (5)sinka (6)sirar (5)sirat (5)siren (5)siret (5)sista (5)siste (5)skans (6)skara (6)skata (6)skena (6)skets (6)skina (6)skira (6)skirt (6)skita (6)skits (6)skria (6)skrin (6)snara (5)snart (5)stabs (8)stake (6)stank (6)stare (5)stark (6)steka (6)steks (6)stena (5)stens (5)stina (5)taken (6)tanka (6)tanke (6)tassa (5)teers (5)tenar (5)tesen (5)teser (5)tians (5)tikar (6)tiken (6)tinar (5)tinas (5)trasa (5)trean (5)treas (5)

4 - Ord bestående av bokstäver  (180)

aber (7)aina (4)akta (5)akts (5)anar (4)anas (4)anat (4)anis (4)anka (5)ansa (4)anse (4)anta (4)anti (4)arab (7)area (4)aren (4)aret (4)aria (4)arks (5)arne (4)arta (4)arts (4)asar (4)asea (4)asen (4)aset (4)aska (5)asta (4)aten (4)baka (8)baki (8)baks (8)bana (7)bank (8)bara (7)bark (8)barn (7)barr (7)bars (7)bart (7)basa (7)bena (7)bens (7)bert (7)bese (7)besk (8)best (7)beta (7)bete (7)bets (7)bien (7)biet (7)bikt (8)bina (7)bins (7)bita (7)bits (7)brak (8)bras (7)brer (7)bris (7)ekan (5)ekar (5)ekat (5)eken (5)enar (4)enas (4)enat (4)enea (4)enes (4)ense (4)eran (4)eras (4)erik (5)esse (4)eten (4)eter (4)etik (5)etsa (4)ians (4)ikea (5)inka (5)inre (4)inse (4)inta (4)inte (4)irak (5)iran (4)irra (4)isar (4)isas (4)isat (4)isbn (7)isen (4)kana (5)kant (5)kars (5)kart (5)kast (5)kent (5)kina (5)kisa (5)kiss (5)kist (5)kran (5)kras (5)kris (5)krit (5)narr (4)neka (5)nere (4)neri (4)nesa (4)nita (4)raka (5)rakt (5)rank (5)rara (4)rart (4)rasa (4)rask (5)rast (4)rean (4)reas (4)rena (4)rent (4)resa (4)rese (4)rest (4)reta (4)rika (5)rike (5)riks (5)rikt (5)risk (5)rist (4)rita (4)rits (4)saab (7)saks (5)sank (5)sans (4)sant (4)sara (4)sats (4)sekt (5)sena (4)sene (4)sent (4)siar (4)sias (4)siat (4)siks (5)sikt (5)sina (4)sira (4)sist (4)sits (4)skar (5)skat (5)sken (5)sker (5)sket (5)skin (5)skir (5)skit (5)skri (5)snar (4)stab (7)star (4)stek (5)sten (4)tank (5)teer (4)tekn (5)tian (4)tias (4)tina (4)tras (4)trea (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (71)

aik (4)air (3)akt (4)ana (3)ank (4)ans (3)ark (4)ars (3)art (3)ask (4)bak (7)ban (6)bar (6)bas (6)ben (6)ber (6)bet (6)bin (6)bis (6)bit (6)bra (6)bre (6)eka (4)eks (4)ena (3)ene (3)ens (3)era (3)ers (3)ert (3)ess (3)est (3)ian (3)isa (3)kan (4)kar (4)ner (3)nia (3)nit (3)rak (4)rar (3)ras (3)rea (3)ren (3)res (3)rik (4)ris (3)rit (3)sak (4)sas (3)sen (3)ser (3)ses (3)set (3)sia (3)sik (4)sin (3)sir (3)ska (4)ske (4)sri (3)tak (4)tar (3)tas (3)ten (3)ter (3)tes (3)tia (3)tik (4)tkr (4)tre (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (22)

ab (5)ai (2)an (2)ar (2)as (2)be (5)bi (5)ek (3)en (2)er (2)in (2)is (2)kr (3)ni (2)nr (2)sa (2)se (2)si (2)sk (3)st (2)ta (2)te (2)