Med hjälp av bokstäverna t, r, a, n, s, f, o, r, m, e, r, a, n, d, e kan följande ord bildas:

15 - Ord bestående av bokstäver  (1)

transformerande (19)

14 - Ord bestående av bokstäver  (1)

transformerade (18)

13 - Ord bestående av bokstäver  (2)

transformerad (17)transformerna (17)

12 - Ord bestående av bokstäver  (5)

arrendatorns (13)demonstrerar (14)formaterades (16)metaforernas (16)transformera (16)

11 - Ord bestående av bokstäver  (16)

amorterades (13)arrendatorn (12)arrendators (12)arrenderats (11)deformerats (15)demonstrera (13)fantomernas (15)formaterade (15)metaforerna (15)ransonerade (12)reformerats (15)reformernas (15)samordnaren (13)semaforerna (15)transformen (15)transformer (15)

10 - Ord bestående av bokstäver  (50)

amorterade (12)anordnares (11)anstormade (12)arrendator (11)arrenderas (10)arrenderat (10)arresterad (10)arresterna (10)datorernas (11)deformerar (14)deformeras (14)deformerat (14)demonernas (12)demonterar (12)demonteras (12)desarmerar (11)desarmerat (11)efternamns (13)erfarnaste (12)erfordrats (13)estraderna (10)fantomerna (14)farsoterna (13)formaterad (14)formaterar (14)formateras (14)formerades (14)freonernas (13)fronternas (13)matroserna (12)menedarnas (11)metaforens (14)metaforers (14)metodernas (12)modernaste (12)monterades (12)montrarnas (12)nomadernas (12)normerades (12)ransonerad (11)ransonerar (11)ransonerat (11)reformerad (14)reformeras (14)reformerat (14)reformerna (14)romanernas (12)samordnare (12)stamfadern (13)trendernas (10)

9 - Ord bestående av bokstäver  (102)

amorterar (11)amorteras (11)anfaderns (11)anodernas (10)anordnare (10)anordnats (10)anstormad (11)anstormar (11)arenornas (10)armerades (10)aromernas (11)arrendera (9)arrendets (9)arrestera (9)atomernas (11)datorerna (10)deformera (13)demonerna (11)demontera (11)desarmera (10)detonerar (10)dofternas (12)dramernas (10)efternamn (12)enormaste (11)erfarnare (11)erfarnast (11)erfordras (12)erfordrat (12)eroderats (10)fantomens (13)fantomers (13)farandets (11)faraoners (12)farternas (11)fasonerna (12)fondernas (12)fonternas (12)formatens (13)formatera (13)formerade (13)formerats (13)formernas (13)fostraren (12)fostrarna (12)frasandet (11)freonerna (12)frestande (11)frestaren (11)frestarna (11)fronderar (12)fronderas (12)fronderat (12)fronterna (12)manandets (10)mandatens (10)menandets (10)menedarna (10)metaforen (13)metaforer (13)metoderna (11)metrarnas (10)modernare (11)modernast (11)monsterna (11)monterade (11)montrarna (11)mostrarna (11)nomaderna (11)normerade (11)normerats (11)normernas (11)noterades (10)ransonera (10)reformens (13)reformera (13)reformers (13)renandets (9)rensandet (9)resonerar (10)resonerat (10)romanerna (11)roterades (10)samordnar (11)samordnat (11)semaforen (13)semaforer (13)seraferna (11)somnandet (11)sorterade (10)stamfader (12)standaren (9)stormande (11)stormaren (11)stormarna (11)stroferna (12)tandemens (10)termernas (10)transfern (11)transform (13)trenderna (9)tronernas (10)

8 - Ord bestående av bokstäver  (203)

aftonens (11)amasonen (10)amasoner (10)amortera (10)anfadern (10)anfaders (10)anmodans (10)anmodats (10)anoderna (9)anordnar (9)anordnas (9)anordnat (9)ansandet (8)anstorma (10)arenorna (9)areornas (9)armadors (10)armerade (9)armodets (10)aromerna (10)arrendes (8)arrendet (8)arresten (8)arrester (8)arternas (8)atomerna (10)damasten (9)damaster (9)damernas (9)dansaren (8)danserna (8)datorers (9)demonens (10)demoners (10)detonera (9)dofterna (11)domarens (10)domarnas (10)donerats (9)dramerna (9)eftersom (12)emanerar (9)emanerat (9)enarmade (9)enormare (10)enormast (10)eonernas (9)erfordra (11)eroderar (9)eroderas (9)eroderat (9)estraden (8)estrader (8)famnades (11)fanornas (11)fantomen (12)fantomer (12)farandet (10)faraoner (11)farmorns (12)farornas (11)farsoten (11)farsoter (11)farterna (10)fastande (10)fastnade (10)fastorna (11)femtonde (12)fenornas (11)festande (10)festerna (10)fonderna (11)fonemens (12)fonemets (12)fonterna (11)fordrats (11)formades (12)formaten (12)formerad (12)formerar (12)formeras (12)formerat (12)formerna (12)forsarna (11)fostrade (11)fostrare (11)framsade (11)framstod (12)fransman (11)frasande (10)fraserna (10)freonens (11)freoners (11)freonets (11)frestade (10)frestare (10)frondera (11)frontens (11)fronters (11)maestron (10)manandet (9)mandaten (9)manerens (9)manerets (9)masterna (9)matarens (9)matrosen (10)matroser (10)medfaren (11)medfaret (11)medfarna (11)menandet (9)metafors (12)metodens (10)metoders (10)metrarna (9)moderata (10)modernas (10)modernes (10)monstren (10)monterad (10)monterar (10)monteras (10)monterns (10)montrars (10)morernas (10)namnades (9)nedersta (8)nedtonar (9)nedtonas (9)nodernas (9)nomaders (10)normerad (10)normerar (10)normeras (10)normerat (10)normerna (10)norrmans (10)noterade (9)noternas (9)oerfaren (11)oerfaret (11)oerfarna (11)ordernas (9)ormarnas (10)orrarnas (9)orternas (9)raderats (8)radernas (8)ransoner (9)rasandet (8)raserade (8)rasterna (8)reformen (12)reformer (12)renandet (8)renarnas (8)rensande (8)resandet (8)resonera (9)resterna (8)romanens (10)romaners (10)romarens (10)romarnas (10)rosander (9)rostande (9)roterade (9)safterna (10)samordna (10)senatorn (9)smederna (9)snarorna (9)somnande (10)somrarna (10)sonderar (9)sonderat (9)sorterad (9)sorterar (9)sorterna (9)stannade (8)stenarna (8)stoderna (9)stormade (10)stormare (10)stramade (9)stramare (9)strandar (8)stranden (8)tandemen (9)tenarnas (8)tenderar (8)termerna (9)terrorns (9)tofsarna (11)tonernas (9)tornades (9)tramsade (9)transfer (10)trasorna (9)trendens (8)trenders (8)tronerna (9)

7 - Ord bestående av bokstäver  (313)

aftnars (9)aftonen (10)andante (7)andreas (7)anfader (9)anmodan (9)anmodar (9)anmodas (9)anmodat (9)anodens (8)anoders (8)anordna (8)anornas (8)anredas (7)anreder (7)ansande (7)aortans (8)arenans (7)arenors (8)areorna (8)armador (9)armerar (8)armeras (8)armerat (8)armodet (9)aromens (9)aromers (9)arrende (7)artades (7)arterna (7)artonde (8)asatron (8)atomens (9)atomers (9)damerna (8)dansant (7)dansare (7)darrats (7)darrets (7)dartens (7)daterar (7)dateras (7)datorer (8)datorns (8)dementa (8)demonen (9)demoner (9)doftens (10)dofters (10)domaren (9)domares (9)domarna (9)domnats (9)donerar (8)doneras (8)donerat (8)doserar (8)doserat (8)doserna (8)dramats (8)dramers (8)edernas (7)emanera (8)emfasen (10)emotser (9)enarens (7)enarmad (8)enarmat (8)enarnas (7)eonerna (8)erfaras (9)erfaren (9)erfaret (9)erfarna (9)erfarne (9)erodera (8)esterna (7)faderns (9)famnade (10)famnars (10)famnats (10)famnens (10)fanorna (10)fantoms (11)farande (9)faraons (10)farmars (10)farmens (10)farmorn (11)farmors (11)farorna (10)fartens (9)farters (9)fasaden (9)fasader (9)fasanen (9)fasaner (9)faserna (9)fasonen (10)fasoner (10)fasorna (10)fastade (9)fastare (9)fastern (9)fastmer (10)fastnar (9)fastrar (9)feernas (9)fenomen (11)fenorna (10)festade (9)fetmans (10)fodrats (10)fodrens (10)fodrets (10)fondens (10)fonders (10)fonemen (11)fonemet (11)fontens (10)fonters (10)fordran (10)fordrar (10)fordras (10)fordrat (10)formade (11)formats (11)formens (11)formera (11)formers (11)forsade (10)forsman (11)fortare (10)fortran (10)fostrad (10)fostran (10)fostrar (10)fostren (10)fransar (9)fransen (9)frasade (9)fredats (9)fredens (9)freonen (10)freoner (10)freonet (10)frestad (9)frestar (9)frodats (10)fronten (10)fronter (10)frosten (10)madonna (9)maestro (9)manades (8)manande (8)mandats (8)maneren (8)maneret (8)matades (8)mataren (8)matares (8)menades (8)menande (8)menedar (8)metades (8)metafor (11)metande (8)meterns (8)metoden (9)metoder (9)metrars (8)moarnas (9)moderat (9)moderna (9)moderne (9)moderns (9)modernt (9)monster (9)montera (9)montern (9)monters (9)montrar (9)morasen (9)moraset (9)mordens (9)mordets (9)morerna (9)morfars (11)mornade (9)mostern (9)mostrar (9)motades (9)namnade (8)namnats (8)namnets (8)narrars (7)narrens (7)nasaren (7)nederst (7)nedtona (8)noderna (8)nomader (9)nordens (8)normens (9)normera (9)normers (9)norrman (9)noterad (8)noterar (8)noterna (8)oaserna (8)orderna (8)orderns (8)ordnats (8)oredans (8)orerade (8)ormarna (9)orrarna (8)orterna (8)raderar (7)raderas (7)raderat (7)raderna (7)randats (7)randens (7)raraste (7)rasande (7)raserad (7)raserar (7)raserat (7)raserna (7)rastade (7)referat (9)reforms (11)renades (7)renande (7)renarna (7)renaste (7)rensade (7)reornas (8)resande (7)resorna (8)retades (7)rodnats (8)rodrets (8)romanen (9)romaner (9)romaren (9)romares (9)romarna (9)rostade (8)rotades (8)roterad (8)roterar (8)roteras (8)saftade (9)samerna (8)sannare (7)sederna (7)semafor (11)senaten (7)senator (8)senorna (8)serafen (9)serafer (9)serenad (7)smetade (8)snarare (7)snedare (7)somnade (9)sondera (8)sortera (8)sotaren (8)sotarna (8)standar (7)stannar (7)stenade (7)stereon (8)stormad (9)storman (9)stormar (9)stormen (9)stramar (8)stranda (7)strofen (10)strofer (10)tandems (8)tandens (7)tarmars (8)tarmens (8)teernas (7)tenarna (7)tendens (7)tendera (7)teorems (9)termens (8)termers (8)terrorn (8)terrors (8)teserna (7)tonades (8)tonerna (8)tornade (8)tornens (8)torrare (8)tramsar (8)trenden (7)trender (7)troende (8)tronade (8)tronens (8)troners (8)

6 - Ord bestående av bokstäver  (374)

aftnar (8)aftons (9)amason (8)amorfa (10)amorft (10)anades (6)anande (6)andans (6)andars (6)andats (6)andens (6)anders (6)andras (6)andres (6)anmoda (8)annars (6)annats (6)anoden (7)anoder (7)anorna (7)anreda (6)anreds (6)ansade (6)anstod (7)antons (7)aortan (7)areans (6)arenan (6)arenor (7)areors (7)armars (7)armens (7)armera (7)armods (8)aromen (8)aromer (8)arrest (6)artade (6)artens (6)arters (6)asatro (7)astern (6)astman (7)astrar (6)atomen (8)atomer (8)damast (7)damens (7)damers (7)danats (6)dansar (6)dansat (6)dansen (6)danser (6)darrar (6)darras (6)darrat (6)darret (6)darten (6)datans (6)datera (6)datorn (7)dators (7)demens (7)dement (7)dennas (6)dennes (6)desert (6)doftar (9)doften (9)dofter (9)domare (8)domars (8)domens (8)domnar (8)domnas (8)domnat (8)donens (7)donera (7)donets (7)dosera (7)dramas (7)dramat (7)dramer (7)ederna (6)edmans (7)emedan (7)emotse (8)enades (6)enande (6)enaren (6)enares (6)enarna (6)endast (6)endera (6)enorma (8)enormt (8)ensamt (7)eonens (7)eoners (7)erfara (8)estrad (6)eterns (6)etsade (6)fadern (8)faders (8)famnar (9)famnas (9)famnat (9)famnen (9)fanans (8)fanors (9)fantom (10)farans (8)faraon (9)faraos (9)farmar (9)farmen (9)farmor (10)farors (9)farsot (9)farsta (8)farten (8)farter (8)fasade (8)fastan (8)fastar (8)faster (8)fastna (8)fastor (9)fatens (8)feerna (8)femton (10)fenans (8)fenors (9)festar (8)festen (8)fester (8)fetare (8)fetman (9)fetmas (9)fodrar (9)fodras (9)fodrat (9)fodren (9)fodret (9)fonden (9)fonder (9)fonten (9)fonter (9)forans (9)fordra (9)formad (10)formar (10)formas (10)format (10)formen (10)former (10)fornas (9)fornes (9)forsar (9)forsat (9)forsen (9)foster (9)fostra (9)fotens (9)frasar (8)frasat (8)frasen (8)fraser (8)fredar (8)fredas (8)fredat (8)freden (8)fresta (8)frodar (9)frodas (9)frodat (9)manade (7)manats (7)mandat (7)manens (7)maners (7)martas (7)masten (7)master (7)matade (7)matare (7)matens (7)matros (8)menade (7)menats (7)meneds (7)metade (7)meteor (8)metern (7)meters (7)metods (8)metrar (7)moarna (8)modern (8)moders (8)modets (8)monter (8)morans (8)morden (8)mordet (8)morens (8)morers (8)morfar (10)mornar (8)mornat (8)moster (8)motade (8)motser (8)namnad (7)namnar (7)namnas (7)namnat (7)namnet (7)narrar (6)narren (6)nasare (6)nodens (7)noders (7)nordan (7)norden (7)normen (8)normer (8)nornas (7)notens (7)notera (7)noters (7)oanade (7)odense (7)oftare (9)ordats (7)ordens (7)ordern (7)orders (7)ordets (7)ordnar (7)ordnas (7)ordnat (7)oredan (7)oredas (7)orerar (7)orerat (7)ormars (8)ormens (8)orrars (7)orrens (7)ortens (7)orters (7)osanna (7)radats (6)radens (6)radera (6)raders (6)ramade (7)ramens (7)ramsan (7)randar (6)randas (6)randat (6)randen (6)ranson (7)rarare (6)rarast (6)rasade (6)rasera (6)rastad (6)rastar (6)raster (6)redens (6)redets (6)reform (10)remsan (7)renade (6)renare (6)renars (6)renast (6)renats (6)renens (6)rensad (6)rensar (6)rensat (6)reorna (7)resten (6)rester (6)retade (6)roades (7)roande (7)rodnar (7)rodnas (7)rodnat (7)rodret (7)romans (8)romare (8)rostad (7)rostar (7)rotade (7)rotens (7)rotera (7)saftar (8)saften (8)safter (8)sanden (6)sandra (6)senare (6)smarta (7)smeden (7)smeder (7)smetad (7)smetar (7)smorda (8)smorde (8)snaran (6)snaror (7)snoret (7)somnad (8)somnar (8)somnat (8)somrar (8)sonade (7)sorten (7)sorter (7)sotare (7)staden (6)stanna (6)starar (6)staren (6)stefan (8)stenad (6)stenar (6)stenen (6)stereo (7)stoden (7)stoder (7)storma (8)strama (7)strand (6)tamare (7)tandem (7)tanden (6)tarmar (7)tarmen (7)teerna (6)temans (7)tenars (6)tenens (6)teorem (8)termen (7)termer (7)terror (7)tofsar (9)tofsen (9)tonade (7)tonens (7)toners (7)tordes (7)tornar (7)tornas (7)tornen (7)tramsa (7)trasan (6)trasor (7)treans (6)trends (6)trenne (6)tronar (7)tronen (7)troner (7)trosan (7)

5 - Ord bestående av bokstäver  (348)

adams (6)afton (8)amorf (9)anade (5)anats (5)andan (5)andar (5)andas (5)anden (5)andes (5)andra (5)andre (5)annas (5)annat (5)annes (5)anods (6)anors (6)anred (5)ansad (5)ansar (5)ansat (5)anser (5)antar (5)antas (5)anton (6)aorta (6)arean (5)arena (5)arens (5)areor (6)arets (5)armar (6)armen (6)armod (7)arnes (5)aroms (7)artad (5)artar (5)arten (5)arter (5)arton (6)aster (5)astma (6)astra (5)atens (5)damen (6)damer (6)danar (5)danas (5)danat (5)dansa (5)darra (5)datan (5)datas (5)dator (6)demon (7)denna (5)denne (5)deras (5)desto (6)dofta (8)dofts (8)domar (7)domen (7)domna (7)donar (6)donat (6)donen (6)donet (6)dosan (6)dosen (6)doser (6)drama (6)edens (5)eders (5)edert (5)edman (6)efter (7)emfas (8)enade (5)enare (5)enars (5)enats (5)enens (5)enorm (7)ensam (6)eonen (6)eoner (6)erans (5)erfar (7)erfor (8)ernst (5)esten (5)ester (5)etern (5)etsad (5)etsar (5)fader (7)famna (8)fanan (7)fanas (7)fanns (7)fanor (8)faran (7)farao (8)faras (7)farms (8)faror (8)fasad (7)fasan (7)fasar (7)fasat (7)fasen (7)faser (7)fason (8)fasor (8)fasta (7)faste (7)faten (7)feers (7)femte (8)fenan (7)fenas (7)fenor (8)festa (7)fetma (8)foder (8)fodra (8)fonem (9)foran (8)foras (8)forma (9)forms (9)forna (8)forne (8)fornt (8)forsa (8)forts (8)foten (8)frans (7)frasa (7)freda (7)freds (7)freon (8)froda (8)fromt (9)front (8)frost (8)manad (6)manar (6)manas (6)manat (6)manen (6)maner (6)marta (6)masar (6)masen (6)matad (6)matar (6)matas (6)maten (6)medan (6)menad (6)menar (6)menas (6)menat (6)mened (6)mesta (6)metad (6)metar (6)metas (6)meter (6)metod (7)moars (7)moder (7)modet (7)monas (7)moran (7)moras (7)mords (7)moren (7)morer (7)morna (7)morse (7)moset (7)motad (7)motar (7)motas (7)namna (6)namns (6)nasar (5)nedan (5)neder (5)nedom (7)nedre (5)nesan (5)noden (6)noder (6)nomad (7)norna (6)norra (6)nosen (6)noten (6)noter (6)oanad (6)oanat (6)oasen (6)oaser (6)odens (6)oense (6)omans (7)ondas (6)ondes (6)ordar (6)ordas (6)ordat (6)orden (6)order (6)ordet (6)ordna (6)oreda (6)orena (6)orene (6)orent (6)orera (6)ormar (7)ormen (7)orrar (6)orren (6)orres (6)orten (6)orter (6)osann (6)osant (6)osten (6)radar (5)radas (5)radat (5)raden (5)rader (5)ramar (6)ramas (6)ramat (6)ramen (6)ramsa (6)randa (5)rasad (5)rasar (5)rasat (5)rasen (5)raser (5)rasta (5)reans (5)redan (5)redas (5)reden (5)reder (5)redet (5)remsa (6)renar (5)renas (5)renat (5)renen (5)rensa (5)reors (6)resan (5)resen (5)reser (5)reset (5)reson (6)resor (6)reste (5)retad (5)retar (5)retas (5)roade (6)roats (6)roder (6)rodna (6)roman (7)romar (7)rosen (6)rosta (6)rotad (6)rotar (6)rotas (6)roten (6)safta (7)samen (6)samer (6)sanna (5)satan (5)sedan (5)seden (5)seder (5)senan (5)senat (5)senor (6)seraf (7)smart (6)smeta (6)smord (7)smort (7)snara (5)snart (5)sneda (5)somna (7)sonad (6)sonar (6)sonat (6)sonen (6)sotar (6)stare (5)stena (5)stora (6)store (6)storm (7)stram (6)stred (5)strof (8)teers (5)teman (6)temas (6)tenar (5)tenen (5)tenns (5)terms (6)tesen (5)teser (5)tomas (7)tonar (6)tonas (6)tonen (6)toner (6)torde (6)tords (6)tores (6)torna (6)torne (6)torra (6)trams (6)trasa (5)trean (5)treas (5)trend (5)trona (6)trons (6)trosa (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (220)

adam (5)adas (4)amen (5)anad (4)anar (4)anas (4)anat (4)anda (4)ande (4)ands (4)anna (4)anne (4)anns (4)anod (5)anor (5)ansa (4)anse (4)anta (4)area (4)aren (4)aret (4)arma (5)arme (5)arms (5)armt (5)arne (4)arom (6)arta (4)arts (4)asar (4)asea (4)asen (4)aset (4)asta (4)aten (4)atom (6)dana (4)dans (4)darr (4)dart (4)data (4)dato (5)doft (7)doms (6)dona (5)dosa (5)drar (4)dras (4)eden (4)eder (4)edra (4)emot (6)enad (4)enar (4)enas (4)enat (4)enda (4)ende (4)enea (4)enen (4)enes (4)ense (4)eran (4)eras (4)eten (4)eter (4)etsa (4)famn (7)fana (6)fann (6)fara (6)farm (7)faro (7)fars (6)fart (6)fasa (6)fast (6)feer (6)fena (6)fens (6)fest (6)feta (6)fete (6)fond (7)font (7)fora (7)ford (7)form (8)forn (7)fors (7)fort (7)fots (7)fram (7)fras (6)fred (6)from (8)mana (5)mans (5)mars (5)mast (5)mata (5)mats (5)mena (5)ment (5)mera (5)mest (5)meta (5)moar (6)mode (6)mods (6)mona (6)mons (6)mora (6)mord (6)mors (6)mota (6)namn (5)narr (4)neon (5)nere (4)nesa (4)nods (5)nord (5)norm (6)norr (5)nota (5)nots (5)oden (5)ofta (7)oman (6)omen (6)onda (5)onde (5)orda (5)ordf (7)ords (5)oren (5)oret (5)orms (6)orna (5)orre (5)orsa (5)orts (5)rada (4)rama (5)rand (4)rann (4)rara (4)rart (4)rasa (4)rast (4)rean (4)reas (4)reda (4)rede (4)redo (5)reds (4)rena (4)rent (4)reor (5)resa (4)rese (4)rest (4)reta (4)road (5)roar (5)roas (5)roat (5)rond (5)rosa (5)rost (5)rota (5)rots (5)sade (4)saft (6)same (5)samt (5)sand (4)sann (4)sant (4)sara (4)sena (4)sene (4)sent (4)smed (5)smet (5)snar (4)sned (4)snor (5)somt (6)sona (5)sond (5)sort (5)stad (4)stam (5)star (4)sten (4)stod (5)stor (5)tama (5)tand (4)tarm (5)team (5)teer (4)tema (5)tenn (4)term (5)tofs (7)toms (6)tona (5)tons (5)tord (5)tore (5)torn (5)torr (5)tras (4)trea (4)tron (5)tror (5)tros (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (94)

ada (3)ana (3)and (3)anm (4)ann (3)ans (3)arm (4)ars (3)art (3)dam (4)dan (3)dem (4)den (3)det (3)dom (5)don (4)dos (4)dra (3)eds (3)ena (3)ene (3)ens (3)eon (4)era (3)ers (3)ert (3)est (3)far (5)fas (5)fat (5)fem (6)fen (5)fet (5)for (6)fot (6)man (4)mas (4)mat (4)med (4)men (4)mer (4)met (4)mod (5)mon (5)mor (5)mos (5)mot (5)ned (3)ner (3)nod (4)nos (4)not (4)oas (4)ode (4)ond (4)ont (4)ord (4)orm (5)orr (4)ort (4)ost (4)rad (3)ram (4)rar (3)ras (3)rea (3)red (3)ref (5)rem (4)ren (3)res (3)roa (4)rom (5)ror (4)ros (4)rot (4)sed (3)sen (3)ser (3)set (3)sno (4)som (5)son (4)sot (4)tam (4)tar (3)tas (3)ten (3)ter (3)tes (3)tom (5)ton (4)tre (3)tro (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (25)

an (2)ar (2)as (2)de (2)dm (3)dn (2)dr (2)ds (2)ed (2)en (2)er (2)fe (4)fn (4)mo (4)nr (2)om (4)os (3)ro (3)sa (2)se (2)sm (3)so (3)st (2)ta (2)te (2)