Med hjälp av bokstäverna t, r, a, f, i, k, s, k, o, l, o, r, n, a, s kan följande ord bildas:

15 - Ord bestående av bokstäver  (1)

trafikskolornas (21)

14 - Ord bestående av bokstäver  (1)

trafikskolorna (20)

13 - Ord bestående av bokstäver  (2)

trafikskolans (18)trafikskolors (19)

12 - Ord bestående av bokstäver  (4)

afrikanskors (17)trafikskolan (17)trafikskolas (17)trafikskolor (18)

11 - Ord bestående av bokstäver  (3)

afrikanskor (16)karlskronas (14)trafikskola (16)

10 - Ord bestående av bokstäver  (14)

afrikanskt (14)anaforiskt (14)flaskornas (14)forskarnas (14)fostrarnas (13)karlskrona (13)karolinska (13)karolinskt (13)kofotarnas (15)narkotikas (13)narkotiska (13)storkarnas (12)torskarnas (12)trafikskol (15)

9 - Ord bestående av bokstäver  (56)

afrikansk (13)alikornas (11)anaforisk (13)anarkists (10)artiklars (10)fastornas (12)fiaskonas (13)filtarnas (11)fiskarnas (12)flaskorna (13)flikarnas (12)flisornas (12)florornas (13)forsarnas (12)forskarna (13)fostrarna (12)fraktions (13)frilansar (11)frossarna (12)frossorna (13)karolinas (11)karolinsk (12)kartornas (11)kiltarnas (10)kistornas (11)klossarna (11)kofotarna (14)koftornas (14)koltarnas (11)korkarnas (12)kritornas (11)kroatiska (12)krokarnas (12)lakoniska (12)lakoniskt (12)liftarnas (11)listornas (10)lotsarnas (10)narkotika (12)narkotisk (12)notoriska (12)rotlarnas (10)skalornas (11)skarornas (11)skitarnas (10)skolastik (12)skolornas (12)sorkarnas (11)stilarnas (9)stolarnas (10)storkarna (11)tofsarnas (12)tolkarnas (11)torskarna (11)trasornas (10)trosornas (11)

8 - Ord bestående av bokstäver  (129)

afrikans (11)alikorna (10)anarkist (9)anrikats (9)ariornas (9)arkaiskt (10)arktiska (10)artiklar (9)asatrons (9)faktiska (12)faktorns (12)falskast (11)fanatisk (11)fantasis (10)farornas (11)fasornas (11)fastorna (11)fastrars (10)fiaskona (12)fiaskons (12)fiaskots (12)filtarna (10)finskors (12)firarnas (10)fiskarna (11)flaskans (11)flaskors (12)flikarna (11)flinkast (11)flisorna (11)flororna (12)forornas (12)forsarna (11)forskats (12)forslats (11)fraktion (12)fransars (10)franskas (11)friarnas (10)friskast (11)friskats (11)ilsknast (9)infarkts (11)inkastar (9)inkastas (9)intorkar (10)intorkas (10)kakofoni (14)kakornas (11)kalorins (10)kaotiska (11)karlsson (10)karolina (10)karskast (10)kartorna (10)kassorna (10)katoliks (11)katolska (11)kikarnas (10)kilarnas (9)kiltarna (9)kistorna (10)klistrar (9)klistras (9)knarrats (9)knastrar (9)knastras (9)kofotars (13)koftorna (13)kokarnas (11)kolonist (11)kolorits (11)kolornas (11)koltarna (10)konflikt (13)konstrar (10)korkarna (11)kossorna (11)kotornas (11)krafsats (11)kransars (9)kransats (9)kristnas (9)kritorna (10)kroatisk (11)krokarna (11)kroniska (11)kroniskt (11)lakonisk (11)latinska (9)liftarna (10)likarnas (9)lisornas (9)listorna (9)lotsarna (9)notorisk (11)oklokast (12)orsakats (10)oskotska (12)rosornas (10)rostfria (11)rotlarna (9)sikarnas (9)silarnas (8)silornas (9)sitsarna (8)skalorna (10)skarorna (10)skinkors (11)skitarna (9)skolorna (11)slantars (8)snarlika (9)snarlikt (9)solarnas (9)sorkarna (10)sotarnas (9)stilarna (8)stolarna (9)storkars (10)storknar (10)tikarnas (9)tofsarna (11)tolkarna (10)tornfalk (12)torskars (10)trasorna (9)trasslar (8)trosorna (10)

7 - Ord bestående av bokstäver  (282)

afrikan (10)afrikas (10)aftnars (9)aktions (9)aktrars (8)alikans (8)alikors (9)alstrar (7)alstras (7)anklars (8)anlitar (7)anlitas (7)anoraks (9)anrikar (8)anrikas (8)anrikat (8)ansikts (8)aortans (8)ariorna (8)arkaisk (9)arktisk (9)asatron (8)asfalts (9)askfats (10)astrars (7)faktisk (11)faktorn (11)faktors (11)falkars (10)fantasi (9)faraons (10)farkost (11)farorna (10)farstas (9)fasorna (10)fastans (9)fastnar (9)fastnas (9)fastors (10)fastrar (9)fiaskon (11)fiaskos (11)fiaskot (11)filtars (9)finkars (10)finskor (11)firarna (9)fiskala (10)fiskalt (10)fiskars (10)fiskats (10)flaskan (10)flaskor (11)flikars (10)flirtar (9)flisans (9)flisors (10)florans (10)florist (10)florors (11)fnissar (9)fnissat (9)foliant (10)folions (11)fororna (11)forsars (10)forskar (11)forskas (11)forskat (11)forslar (10)forslas (10)forslat (10)fortran (10)fossila (10)fossilt (10)fostran (10)fostrar (10)fostras (10)fotonas (11)fraktal (10)fraktar (10)fraktas (10)fransar (9)franska (10)franskt (10)friarna (9)friskar (10)friskas (10)friskat (10)frossan (10)frossar (10)frossat (10)frossor (11)ilarnas (7)ilskans (8)ilsknar (8)ilsknat (8)infarkt (10)inkasta (8)intalar (7)intalas (7)intorka (9)iranska (8)iranskt (8)isarnas (7)isflaks (10)kakorna (10)kalkars (9)kalkats (9)kalkons (10)kalorin (9)kanslis (8)kantors (9)kantrar (8)kaotisk (10)karlars (8)karskar (9)karskas (9)karskat (9)kartans (8)kartors (9)katolik (10)katolsk (10)kikarna (9)kilarna (8)kilonas (9)kiltars (8)kistans (8)kistors (9)klantar (8)klarast (8)klarats (8)klarnar (8)klarnat (8)klasars (8)klassar (8)klassat (8)klirrat (8)klistra (8)klokast (10)klornas (9)klossar (9)knarkar (9)knarkat (9)knarras (8)knarrat (8)knastra (8)knorrat (9)knotors (10)kofotar (12)koftans (11)koftors (12)kokarna (10)kolorit (10)kolorna (10)koltars (9)konstra (9)kontors (10)kontrar (9)korkars (10)korkats (10)korsats (9)kotorna (10)krafsar (10)krafsas (10)krafsat (10)kranars (8)kransar (8)kransas (8)kransat (8)kristna (8)kritans (8)kritors (9)krokars (10)krokins (10)kronisk (10)kronors (10)krossar (9)krossat (9)lakrits (8)lansars (7)larsson (8)lasrars (7)latinsk (8)liarnas (7)likarna (8)liknats (8)lirkats (8)lisorna (8)listans (7)listors (8)loarnas (8)lossnar (8)lossnat (8)lotsars (8)nalkats (8)oklaras (9)orsakar (9)orsakas (9)orsakat (9)ortolan (9)oskalat (9)oskotsk (11)ostrons (9)rankast (8)rankats (8)raskast (8)rasslar (7)rasslat (7)rosorna (9)rosslar (8)rosslat (8)rostfri (10)rotlars (8)saknats (8)siarnas (7)sikarna (8)silarna (7)silorna (8)sinkats (8)skakats (9)skalans (8)skalats (8)skalors (9)skarans (8)skarors (9)skatans (8)skiftar (10)skiftas (10)skinkor (10)skitars (8)skolans (9)skolkar (10)skolkat (10)skolors (10)skonats (9)skornas (9)skotska (10)skriats (8)skrifts (10)slaknar (8)slaknat (8)slaktar (8)slaktas (8)slanors (8)slantar (7)slinkas (8)snarast (7)snarkar (8)snarkat (8)snarlik (8)snarors (8)snokars (9)snokats (9)solarna (8)sorkars (9)sortins (8)sotarna (8)stakars (8)stansar (7)starars (7)stilars (7)stilrna (7)stirras (7)stolars (8)storkar (9)storkna (9)talrika (8)tankars (8)tikarna (8)tiornas (8)tofsars (10)tolkars (9)torkans (9)torskar (9)trasans (7)traskar (8)trasors (8)trassla (7)trolska (9)trosans (8)trosors (9)

6 - Ord bestående av bokstäver  (434)

afrika (9)aftnar (8)aftons (9)aktion (8)aktrar (7)aktris (7)alfans (8)alikan (7)alikas (7)alikor (8)alnars (6)alstra (6)altans (6)altars (6)anarki (7)anitas (6)anklar (7)ankors (8)anlita (6)anorak (8)anrika (7)ansats (6)anskri (7)antals (6)antika (7)aortan (7)arians (6)ariors (7)ariska (7)ariskt (7)asatro (7)asfalt (8)askans (7)askars (7)askats (7)askfat (9)astral (6)astrar (6)astras (6)faktor (10)falkar (9)falnar (8)falnat (8)falska (9)falskt (9)fanors (9)farans (8)faraon (9)faraos (9)farors (9)farsot (9)farsta (8)fasans (8)fasors (9)fastan (8)fastar (8)fastas (8)fastna (8)fastor (9)fiasko (10)fikons (10)filtar (8)finast (8)finkar (9)finkat (9)finska (9)finskt (9)firats (8)fiskal (9)fiskar (9)fiskas (9)fiskat (9)flarns (8)flaska (9)flikar (9)flikat (9)flinar (8)flinat (8)flinka (9)flinkt (9)flinta (8)flirta (8)flisan (8)flisas (8)flisor (9)floran (9)florin (9)floror (10)fnissa (8)folion (10)forans (9)fornas (9)forors (10)forsar (9)forsat (9)forska (10)forsla (9)fossil (9)fostra (9)fotona (10)fotons (10)frakta (9)frakts (9)franka (9)frankt (9)fransk (9)frasar (8)frasat (8)friats (8)friska (9)friskt (9)frossa (9)ikraft (9)ilarna (6)ilskan (7)ilskas (7)ilskna (7)infart (8)inkast (7)inrars (6)insats (6)intala (6)iransk (7)irrats (6)isarna (6)isflak (9)kakans (8)kakors (9)kalast (7)kalkar (8)kalkas (8)kalkat (8)kalkon (9)kalori (8)kanals (7)kanots (8)kansli (7)kantar (7)kantas (7)kantor (8)kantra (7)karats (7)karins (7)karlar (7)kaross (8)karska (8)karskt (8)kartan (7)kartor (8)kassan (7)kassar (7)kassor (8)kastar (7)kastas (7)katarr (7)katrin (7)kiknar (8)kiknat (8)kilars (7)kilats (7)kilona (8)kilons (8)kilots (8)kiltar (7)kiosks (9)kisats (7)kissar (7)kissat (7)kistan (7)kistas (7)kistor (8)klanta (7)klarar (7)klaras (7)klarat (7)klarna (7)klasar (7)klassa (7)kliats (7)klirra (7)kloaks (9)klorna (8)knakar (8)knakat (8)knarka (8)knarks (8)knarra (7)knorra (8)knotar (8)knotor (9)kofots (11)koftan (10)koftas (10)koftor (11)kokain (9)kokats (9)kolans (8)koloni (9)kolons (9)kolors (9)koloss (9)koltar (8)kontor (9)kontra (8)korats (8)korist (8)korkar (9)korkas (9)korkat (9)kornas (8)korsar (8)korsas (8)korsat (8)kortar (8)kortas (8)kosans (8)kossan (8)kossor (9)kostar (8)kotans (8)kotors (9)krafsa (9)kranar (7)kranka (8)krankt (8)kransa (7)krassa (7)krasst (7)kritan (7)kritas (7)kritor (8)krokar (9)krokin (9)kronas (8)kronor (9)krossa (8)lakans (7)lakats (7)lankas (7)lansar (6)lasrar (6)lastar (6)lastas (6)liarna (6)liftar (8)likars (7)liknar (7)liknas (7)liknat (7)linkar (7)linkat (7)linors (7)lirats (6)lirkar (7)lirkas (7)lirkat (7)lisans (6)lisors (7)listan (6)listar (6)listas (6)listor (7)loarna (7)lossar (7)lossat (7)lossna (7)lotsar (7)lotsas (7)nalkar (7)nalkas (7)nalkat (7)nasalt (6)niklas (7)nitars (6)nokias (8)norska (8)norskt (8)oklara (8)oklart (8)okloka (10)oklokt (10)oktala (8)olsson (8)orakat (8)orkans (8)oroats (8)orsaka (8)orsaks (8)oskars (8)ostron (8)otrons (8)rakast (7)raknar (7)raknat (7)rankar (7)rankas (7)rankat (7)rarast (6)rasats (6)raskar (7)raskas (7)raskat (7)rassla (6)rastar (6)rastas (6)rikast (7)riktar (7)riktas (7)ristar (6)ristas (6)rosors (8)rossla (7)rostar (7)rostas (7)rotlar (7)safirs (8)saftar (8)saknar (7)saknas (7)saknat (7)saktar (7)saktas (7)salars (6)saltar (6)saltas (6)sankta (7)sansat (6)satirs (6)satsar (6)siarna (6)sikars (7)siktar (7)siktas (7)silars (6)silats (6)silons (7)silors (7)sinkar (7)sinkas (7)sinkat (7)sitsar (6)skakar (8)skakas (8)skakat (8)skalan (7)skalar (7)skalas (7)skalat (7)skalor (8)skaran (7)skaras (7)skaror (8)skatan (7)skatas (7)skifta (9)skinka (8)skitar (7)skitas (7)skolan (8)skolas (8)skolat (8)skolka (9)skolor (9)skonar (8)skonat (8)skorna (8)skotsk (9)skrala (7)skralt (7)skrank (8)skriar (7)skrias (7)skriat (7)skrift (9)skrika (8)skrins (7)slakna (7)slakta (7)slanor (7)slinka (7)slinta (6)slirar (6)slirat (6)slitas (6)slitna (6)slokar (8)slokat (8)snarka (7)snaror (7)snokar (8)snokas (8)snokat (8)sofias (9)solars (7)solist (7)solnas (7)solros (8)sonats (7)sonika (8)sorkar (8)sorlar (7)sorlat (7)sortin (7)stakar (7)stansa (6)starar (6)starka (7)stilar (6)stinas (6)stinka (7)stirra (6)stolar (7)storas (7)talrik (7)tankar (7)tassar (6)tikars (7)tiorna (7)tofsar (9)tolkar (8)tolkas (8)torkan (8)torkar (8)torkas (8)tornar (7)tornas (7)trafik (9)trasan (6)traska (7)trasor (7)trolsk (8)tronar (7)trosan (7)trosor (8)

5 - Ord bestående av bokstäver  (409)

afton (8)ainas (5)aktar (6)aktas (6)alars (5)alfan (7)alias (5)alika (6)alnar (5)alrot (6)altan (5)altar (5)analt (5)anats (5)anita (5)ankar (6)ankor (7)anors (6)ansar (5)ansas (5)ansat (5)antal (5)antar (5)antas (5)antik (6)aorta (6)arian (5)arias (5)arior (6)arisk (6)artar (5)arton (6)asars (5)asiat (5)askan (6)askar (6)askas (6)askat (6)astas (5)astra (5)atlas (5)atoni (6)fakir (8)fakta (8)falna (7)falsk (8)fanas (7)fanor (8)faran (7)farao (8)faras (7)farit (7)faror (8)fasan (7)fasar (7)fasat (7)fason (8)fasor (8)fasta (7)fatal (7)fikar (8)fikat (8)fikon (9)filar (7)filat (7)final (7)finka (8)finsk (8)fints (7)firar (7)firas (7)firat (7)fiska (8)flank (8)flarn (7)flask (8)flata (7)flika (8)flina (7)flink (8)flint (7)flirt (7)flisa (7)flora (8)fniss (7)folio (9)folks (9)foran (8)foras (8)forna (8)fornt (8)foror (9)forsa (8)forts (8)foton (9)fotos (9)frakt (8)frank (8)frans (7)frasa (7)friar (7)frias (7)friat (7)frisk (8)frist (7)front (8)frost (8)ikast (6)ikons (7)ilars (5)ilats (5)ilska (6)inkas (6)inrar (5)intar (5)intas (5)iraks (6)irans (5)irras (5)irrat (5)isars (5)isats (5)kakan (7)kakao (8)kakor (8)kalas (6)kalka (7)kalks (7)kanal (6)kanar (6)kanat (6)kanot (7)kanta (6)karat (6)karin (6)karla (6)karls (6)karsk (7)karta (6)kassa (6)kasta (6)kikar (7)kikat (7)kikna (7)kilar (6)kilat (6)kilon (7)kilos (7)kilot (7)kilts (6)kinas (6)kiosk (8)kisar (6)kisas (6)kisat (6)kissa (6)kista (6)klara (6)klart (6)klass (6)kliar (6)klias (6)kliat (6)kloak (8)kloka (8)klokt (8)klons (7)klors (7)kloss (7)klots (7)knaka (7)knark (7)knarr (6)knorr (7)knota (7)kofot (10)kofta (9)kokar (8)kokas (8)kokat (8)kokos (9)kokta (8)kolan (7)kolik (8)kolon (8)kolor (8)kolts (7)konst (7)konto (8)koral (7)korar (7)koras (7)korat (7)korka (8)korna (7)korsa (7)korta (7)kosan (7)kossa (7)kosta (7)kotan (7)kotas (7)kotor (8)krafs (8)kraft (8)krank (7)krans (6)krass (6)krita (6)kroat (7)kroki (8)krona (7)kross (7)lakan (6)lakar (6)lakas (6)lakat (6)lanka (6)lasta (5)lasts (5)latar (5)latas (5)latin (5)liars (5)lifta (7)likar (6)likna (6)linas (5)linka (6)linor (6)lirar (5)liras (5)lirat (5)lirka (6)lisan (5)lisas (5)lisor (6)lista (5)litar (5)loars (6)lossa (6)lotsa (6)nalka (6)nasal (5)nasar (5)niors (6)nitar (5)nitas (5)noaks (7)nokia (7)norra (6)norsk (7)notis (6)oanat (6)ofina (8)ofint (8)oklar (7)oklok (9)oktal (7)olika (7)olikt (7)olofs (9)orala (6)oralt (6)orkan (7)orkar (7)orkas (7)orkat (7)oroar (7)oroas (7)oroat (7)orons (7)orsak (7)orsas (6)osant (6)oskar (7)oslos (7)otron (7)otros (7)rakar (6)rakat (6)rakna (6)ranka (6)rankt (6)rasar (5)rasas (5)rasat (5)raska (6)raskt (6)rasta (5)rikas (6)rikta (6)risks (6)rista (5)rists (5)ritar (5)ritas (5)roats (6)rolfs (8)rosor (7)rosta (6)rotar (6)rotas (6)safir (7)safta (7)sakna (6)sakta (6)salar (5)salta (5)sanka (6)sankt (6)saras (5)satan (5)satin (5)satir (5)satsa (5)siats (5)sikar (6)sikta (6)silar (5)silas (5)silat (5)silon (6)silor (6)sinar (5)sinat (5)sinka (6)sirar (5)sirat (5)sista (5)skaft (8)skaka (7)skala (6)skalk (7)skans (6)skara (6)skata (6)skift (8)skikt (7)skils (6)skilt (6)skina (6)skink (7)skira (6)skirt (6)skita (6)skits (6)skola (7)skona (7)skons (7)skors (7)skral (6)skria (6)skrik (7)skrin (6)skrot (7)slaka (6)slakt (6)slana (5)slant (5)slask (6)slika (6)slikt (6)slira (5)slita (5)slits (5)sloka (7)snara (5)snart (5)snoka (7)sofia (8)solar (6)solna (6)sonar (6)sonas (6)sonat (6)sorla (6)sorti (6)sorts (6)sotar (6)stank (6)stark (6)stina (5)stols (6)stora (6)stork (7)strof (8)talan (5)talar (5)talas (5)tanka (6)tassa (5)tians (5)tikar (6)tinar (5)tinas (5)tiors (6)tolka (7)tonar (6)tonas (6)torka (7)torna (6)torra (6)torsk (7)trasa (5)trona (6)trons (6)trosa (6)tross (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (269)

aina (4)akta (5)akts (5)alar (4)alfa (6)alfs (6)alns (4)alts (4)anal (4)anar (4)anas (4)anat (4)anis (4)anka (5)anor (5)ansa (4)anta (4)anti (4)aria (4)arks (5)arla (4)arta (4)arts (4)asar (4)aska (5)asta (4)fala (6)falk (7)falt (6)fana (6)fara (6)faro (7)fars (6)fart (6)fasa (6)fast (6)fika (7)fila (6)filt (6)fina (6)fink (7)fint (6)fiol (7)fira (6)fisk (7)flak (7)flat (6)flik (7)flin (6)flis (6)flit (6)flor (7)folk (8)font (7)fora (7)forn (7)fors (7)fort (7)foto (8)fots (7)fras (6)fria (6)fris (6)ians (4)ikon (6)ilar (4)ilas (4)ilat (4)inka (5)inkl (5)inta (4)irak (5)iran (4)irra (4)isar (4)isas (4)isat (4)kaka (6)kala (5)kalk (6)kalt (5)kana (5)kant (5)kaos (6)karl (5)kars (5)kart (5)kast (5)kika (6)kila (5)kilo (6)kilt (5)kina (5)kisa (5)kiss (5)kist (5)klan (5)klar (5)klas (5)klia (5)klok (7)klon (6)klor (6)klot (6)knak (6)knot (6)koft (8)koka (7)koks (7)kokt (7)kola (6)kolt (6)kons (6)kora (6)kork (7)korn (6)kors (6)kort (6)kosa (6)kost (6)kota (6)kran (5)kras (5)kris (5)krit (5)krok (7)kron (6)laka (5)lans (4)lant (4)laos (5)lars (4)lass (4)last (4)lata (4)lian (4)liar (4)lift (6)lika (5)likt (5)lina (4)lins (4)lira (4)lisa (4)list (4)lita (4)loar (5)loft (7)loks (6)lons (5)loss (5)lots (5)narr (4)nils (4)nior (5)nita (4)noak (6)norr (5)nota (5)nots (5)ofin (7)ofta (7)olas (5)olat (5)olik (6)olof (8)oral (5)orka (6)orna (5)oroa (6)oron (6)oros (6)orsa (5)orts (5)oslo (6)otal (5)otro (6)raka (5)rakt (5)rank (5)rara (4)rart (4)rasa (4)rask (5)rast (4)rika (5)riks (5)rikt (5)risk (5)rist (4)rita (4)rits (4)roar (5)roas (5)roat (5)rolf (7)rosa (5)rost (5)rota (5)rots (5)saft (6)saks (5)sals (4)salt (4)sank (5)sans (4)sant (4)sara (4)sats (4)siar (4)sias (4)siat (4)siks (5)sikt (5)sila (4)silo (5)sils (4)sina (4)sira (4)sist (4)sits (4)skal (5)skar (5)skat (5)skin (5)skir (5)skit (5)skol (6)skon (6)skor (6)skos (6)skri (5)slak (5)slik (5)slit (4)snar (4)snok (6)snor (5)snos (5)sola (5)sols (5)sona (5)sons (5)sork (6)sorl (5)sort (5)stal (4)star (4)stil (4)stol (5)stor (5)tala (4)tals (4)tank (5)tian (4)tias (4)tina (4)tior (5)tofs (7)tolk (6)tona (5)tons (5)torn (5)torr (5)tras (4)trio (5)tron (5)tror (5)tros (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (98)

aik (4)air (3)akt (4)alf (5)aln (3)alt (3)ana (3)ank (4)ans (3)ark (4)ars (3)art (3)ask (4)fal (5)far (5)fas (5)fat (5)fil (5)fin (5)for (6)fot (6)fri (5)ian (3)ifk (6)ila (3)isa (3)kak (5)kal (4)kan (4)kar (4)kil (4)kli (4)klo (5)kok (6)kol (5)kon (5)kor (5)kos (5)kot (5)lat (3)lik (4)lin (3)lit (3)lna (3)lok (5)lon (4)los (4)nia (3)nio (4)nit (3)nos (4)not (4)oas (4)ola (4)ont (4)ork (5)oro (5)orr (4)ort (4)oss (4)ost (4)rak (4)rar (3)ras (3)rik (4)ris (3)rit (3)roa (4)ror (4)ros (4)rot (4)sak (4)sal (3)sas (3)sia (3)sik (4)sil (3)sin (3)sir (3)ska (4)sko (5)sno (4)sol (4)son (4)sot (4)sri (3)stl (3)tak (4)tal (3)tar (3)tas (3)tia (3)tik (4)tio (4)tkr (4)tok (5)ton (4)tro (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (26)

ai (2)al (2)an (2)ar (2)as (2)fn (4)if (4)il (2)in (2)is (2)kl (3)ko (4)kr (3)la (2)lo (3)ni (2)nr (2)ok (4)os (3)ro (3)sa (2)si (2)sk (3)so (3)st (2)ta (2)