Med hjälp av bokstäverna o, r, t kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ort (4)rot (4)tro (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ro (3)