Med hjälp av bokstäverna o, r, r kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

orr (4)ror (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ro (3)