Med hjälp av bokstäverna o, k kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ko (4)ok (4)