Med hjälp av bokstäverna o, j kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

jo (9)oj (9)