Med hjälp av bokstäverna m, o kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

mo (4)om (4)