Med hjälp av bokstäverna m, m kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

mm (4)