Med hjälp av bokstäverna m, l kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ml (3)