Med hjälp av bokstäverna m, g kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

mg (4)