Med hjälp av bokstäverna j, u, b, l, e, t kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (2)

butelj (18)jublet (18)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

jubel (17)

4 - Ord bestående av bokstäver  (3)

bult (10)lejt (10)ljut (13)

3 - Ord bestående av bokstäver  (7)

bet (6)jul (12)lej (9)lut (6)tel (3)tub (9)ute (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (11)

be (5)bl (5)bu (8)ej (8)el (2)eu (5)ju (11)le (2)te (2)tu (5)ut (5)