Med hjälp av bokstäverna j, u, b, e, l, s kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

jubels (18)

5 - Ord bestående av bokstäver  (3)

blues (11)jubel (17)ljuse (14)

4 - Ord bestående av bokstäver  (7)

blus (10)buse (10)jesu (13)lejs (10)ljus (13)usel (7)usle (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (6)

bus (9)jul (12)lej (9)lus (6)sej (9)sju (12)

2 - Ord bestående av bokstäver  (10)

be (5)bl (5)bu (8)ej (8)el (2)eu (5)ju (11)le (2)se (2)sj (8)