Med hjälp av bokstäverna j, o, u, r, n, a, l, s, k, r, i, v, n, i, n, g, s kan följande ord bildas:

17 - Ord bestående av bokstäver  (1)

journalskrivnings (31)

16 - Ord bestående av bokstäver  (1)

journalskrivning (30)

12 - Ord bestående av bokstäver  (2)

skrivningars (16)urskiljnings (23)

11 - Ord bestående av bokstäver  (6)

jugoslavisk (25)korsningars (14)krusningars (16)skrivningar (15)urskiljning (22)viskningars (15)

10 - Ord bestående av bokstäver  (15)

anriknings (12)anvisnings (13)avlusnings (16)klingornas (13)kolgruvans (18)korsningar (13)krusningar (15)kvinnornas (14)lovningars (14)singularis (14)skarvnings (14)skrivnings (14)slingornas (12)viskningar (14)visningars (13)

9 - Ord bestående av bokstäver  (48)

anrikning (11)anvisning (12)avlusning (15)garnisons (11)gruvornas (16)gurkornas (15)ilningars (10)insjuknar (19)inskrivar (12)inskrivas (12)inskrivna (12)invasions (12)jovialisk (19)kirurgins (14)klassning (11)klingorna (12)knussliga (14)kolgruvan (17)kolgruvas (17)konungars (15)korsnings (12)krusnings (14)kurvornas (16)kvigornas (14)kvinnliga (13)kvinnorna (13)ljusnings (19)lovningar (13)lovsjunga (22)lungornas (14)originals (11)osvikliga (14)skalnings (11)skarvning (13)skivornas (13)skrivning (13)skrovliga (14)slingorna (11)snuvornas (15)susningar (13)ursinniga (13)urskiljas (19)urskogars (15)uslingars (13)vikingars (13)viljornas (18)visknings (13)visningar (12)

8 - Ord bestående av bokstäver  (91)

ansjovis (17)garnison (10)glorians (10)gnisslar (9)gruvorna (15)gulornas (13)gurkorna (14)iglornas (10)ignorans (10)ilningar (9)inlagors (10)insjukna (18)inskriva (11)inskrivs (11)invasion (11)ironiska (10)jugoslav (21)julgrans (18)kalorins (10)kanslins (9)karlsson (10)kirurgin (13)klingans (10)klingors (11)klungans (13)knusslar (12)knusslig (13)kolgruva (16)konsulns (13)konungar (14)korsning (11)krasslig (10)kronljus (19)krusning (13)kulornas (13)kurvorna (15)kvigorna (13)kvinnans (11)kvinnlig (12)kvinnors (12)ligornas (10)linornas (9)lisornas (9)ljusning (18)lovnings (12)lungorna (13)okunniga (14)organisk (11)original (10)oskrivna (12)osviklig (13)oviljans (17)runornas (12)sannings (9)sannolik (10)silornas (9)sinnrika (9)sjukliga (19)sjuornas (18)skalning (10)skingrar (10)skingras (10)skivorna (12)skrovlig (13)skruvars (14)slingans (9)slingors (10)slingrar (9)slinkans (9)sniglars (9)snorkiga (11)snuvorna (14)sulornas (12)ungkarls (13)urnornas (12)ursinnig (12)urskilja (18)urskiljs (18)urskogar (14)uslingar (12)vansklig (12)varnings (11)vigslars (11)vikingar (12)viljorna (17)vinklars (11)vinnings (11)virrigas (11)viskning (12)visnings (11)visornas (11)

7 - Ord bestående av bokstäver  (195)

alikors (9)anslogs (9)avskilj (16)avslogs (11)gisslan (8)gisslar (8)glorian (9)glorias (9)glosans (9)glunkar (12)glunkas (12)gnissla (8)gravlik (11)grisars (8)grunnar (11)gruvans (13)gruvors (14)gulorna (12)gunnars (11)gunvors (14)gurkans (12)gurkors (13)iglorna (9)ilnings (8)ilskans (8)ilsknar (8)ingvars (10)inlagor (9)inoljar (14)inoljas (14)insulin (10)invigas (10)ironins (8)ironisk (9)ivrigas (10)jokrars (15)journal (17)julgran (17)juniors (17)kalorin (9)kannors (9)kanslin (8)kanslis (8)kilonas (9)kirurgi (12)kirurgs (12)kjolars (15)klingan (9)klingar (9)klingas (9)klingor (10)klornas (9)klossar (9)klungan (12)klungas (12)kluriga (12)knivars (10)kniviga (11)knogars (10)knussla (11)koljans (15)kolvars (11)konsuln (12)konsuls (12)konunga (13)konungs (13)korgars (10)korniga (10)korsvis (11)korvars (11)krogars (10)kronans (9)krossar (9)krusiga (12)kulorna (12)kungars (12)kunniga (12)kuriosa (12)kursiva (13)kurvans (13)kurviga (14)kurvors (14)kusliga (12)kvigans (11)kvigors (12)kvinnan (10)kvinnas (10)kvinnor (11)larsson (8)ligorna (9)linorna (8)lisorna (8)ljungar (17)ljusnar (16)ljusnas (16)logiska (10)lossnar (8)lovisas (10)lovning (11)lungans (11)lungors (12)nilsson (8)niornas (8)njurars (16)nornans (8)nunnors (11)okunnig (13)olivias (10)orglars (9)ovanlig (11)oviljan (16)oviljas (16)ransons (8)rikliga (9)ringars (8)ringlar (8)rosslar (8)runorna (11)ruskiga (12)sagolik (10)salongs (9)salvors (10)sanning (8)silorna (8)silvrar (9)silvras (9)sinnrik (8)sirliga (8)sjuklig (18)sjuknar (17)sjungna (17)sjunkna (17)sjuorna (17)skalors (9)skarors (9)skiljas (14)skingra (9)skivans (10)skivors (11)skogars (10)skojiga (16)skolans (9)skornas (9)skrivar (10)skrivas (10)skrivna (10)skruvar (13)skruvas (13)skurars (11)skurvis (13)slanors (8)slarvig (10)slingan (8)slingor (9)slingra (8)slinkan (8)slinkas (8)slungar (11)slungas (11)snarlik (8)snarors (8)snaskig (9)sniglar (8)snokars (9)snorkig (10)snurras (10)snuvans (12)snuvors (13)sorgsna (9)sorkars (9)sulorna (11)susning (11)svalors (10)svingar (10)svingas (10)ulrikas (11)ungkarl (12)urnorna (11)urskilj (17)uslings (11)varning (10)vigslar (10)vikings (11)viljans (15)viljors (16)vingars (10)vinkars (10)vinklar (10)vinning (10)virriga (10)visions (10)visning (10)visorna (10)visslar (9)vissnar (9)

6 - Ord bestående av bokstäver  (318)

alikor (8)alkovs (10)alvins (8)anings (7)ankors (8)annons (7)anskri (7)anslog (8)ariors (7)avslog (10)galors (8)girars (7)gissar (7)gissla (7)gloria (8)glosan (8)glukos (12)glunka (11)gnolar (8)gossar (8)grinar (7)grinas (7)grisar (7)grunna (10)grusar (10)grusas (10)gruvan (12)gruvar (12)gruvas (12)gruvor (13)gulans (10)gulnar (10)gulors (11)gunnar (10)gunvor (13)gurkan (11)gurkas (11)gurkor (12)iglars (7)iglons (8)iglors (8)ikring (8)ilning (7)ilskan (7)ilskas (7)ilskna (7)ingavs (9)ingvar (9)inkans (7)inolja (13)inrars (6)inslag (7)inviga (9)invigs (9)iransk (7)iriska (7)ironin (7)ivriga (9)jokrar (14)julars (15)julias (15)junior (16)kajors (14)kalori (8)kanins (7)kannor (8)kanons (8)kansli (7)karins (7)kaross (8)kassor (8)kilars (7)kilona (8)kilons (8)kirurg (11)kissar (7)kjolar (14)klinga (8)klirra (7)klorna (8)klunga (11)klurar (10)kluras (10)klurig (11)kluvna (12)knasig (8)knivar (9)knivig (10)knogar (9)knorra (8)kojans (14)kolans (8)koljan (14)koljas (14)kolvar (10)konsul (11)konung (12)korgar (9)kornas (8)kornig (9)korsar (8)korsas (8)korvar (10)kosans (8)kossan (8)krigar (8)krigas (8)krogar (9)kronan (8)kronas (8)krossa (8)krusar (10)krusas (10)krusig (11)kulans (10)kuliss (10)kulors (11)kungar (11)kunnig (11)kurars (10)kurirs (10)kursiv (12)kurvan (12)kurvig (13)kurvor (13)kusins (10)kuslig (11)kvigan (10)kvigor (11)kvinna (9)kvinno (10)ligans (7)ligors (8)likars (7)liknar (7)liknas (7)linans (6)lingon (8)linkar (7)linors (7)lirkar (7)lirkas (7)lisans (6)lisors (7)ljugar (16)ljunga (16)ljusna (15)ljuvas (17)logisk (9)lossar (7)lossna (7)lovars (9)lovisa (9)lugnar (10)lugnas (10)lungan (10)lungor (11)lunkar (10)lurars (9)luriga (10)niklas (7)niorna (7)njurar (15)nokias (8)nornan (7)nornas (7)norska (8)novans (9)nunnor (10)olivia (9)oljans (13)organs (8)orglar (8)orkans (8)orsaks (8)orvars (9)osalig (8)oskars (8)ovilja (15)ovissa (9)ranson (7)riklig (8)ringar (7)ringas (7)ringla (7)risiga (7)rivals (8)roliga (8)rosiga (8)rossla (7)runans (9)runors (10)rusiga (10)ruskar (10)ruskas (10)ruskig (11)russin (9)sagors (8)saklig (8)salong (8)salvor (9)signal (7)signar (7)signas (7)sikars (7)silars (6)silons (7)silors (7)silvra (8)sinkar (7)sinkas (7)sirlig (7)sjuans (15)sjukas (16)sjukna (16)sjunga (16)sjunka (16)sjuors (16)skalor (8)skaror (8)skarvs (9)skilja (13)skiljs (13)skivan (9)skivor (10)skjuls (16)skogar (9)skojig (15)skolan (8)skolas (8)skonar (8)skorna (8)skriar (7)skrias (7)skrins (7)skriva (9)skrivs (9)skruva (12)skurar (10)skurna (10)slanor (7)slinga (7)slinka (7)slirar (6)slogan (8)slokar (8)slukar (10)slukas (10)slunga (10)snaror (7)snikna (7)snokar (8)snokas (8)snurra (9)snuvan (11)snuvas (11)snuvor (12)sojans (13)solars (7)soliga (8)solnas (7)sonika (8)sonjas (13)sorkar (8)sorlar (7)sovrar (9)sovras (9)sulans (9)sulors (10)surnar (9)surras (9)svalor (9)svanor (9)svikna (9)svinga (9)svunna (11)ugnars (10)ulrika (10)ulvars (11)ungars (10)unions (10)urnans (9)urnors (10)urskog (12)urvals (11)usling (10)valors (9)vanlig (9)vanors (9)varlig (9)varors (9)varsin (8)vikars (9)viking (10)vilans (8)viljan (14)viljas (14)viljor (15)vilkas (9)vingar (9)vinkar (9)vinkas (9)vinkla (9)vinnar (8)vinnas (8)violas (9)virkar (9)virkas (9)virrig (9)visans (8)visars (8)vision (9)viskar (9)viskas (9)visors (9)vissla (8)vissna (8)vulkan (12)

5 - Ord bestående av bokstäver  (343)

agoni (7)agors (7)ajour (15)alkov (9)alvin (7)aning (6)ankor (7)anors (6)arior (6)arisk (6)arkiv (8)avins (7)galon (7)galor (7)gasol (7)girar (6)gissa (6)givar (8)givas (8)givna (8)glans (6)glass (6)glosa (7)gnola (7)gnuns (9)golvs (9)grann (6)gravs (8)grina (6)gross (7)grova (9)grusa (9)gruva (11)gulan (9)gulna (9)gulor (10)gurka (10)iglar (6)iglon (7)iglor (7)iglos (7)ikons (7)ilars (5)ilska (6)ingas (6)ingav (8)inkan (6)inkas (6)innan (5)inrar (5)invig (8)iraks (6)irans (5)irisk (6)ironi (6)irras (5)isars (5)isiga (6)ivans (7)ivars (7)ivrar (7)ivras (7)ivrig (8)janos (12)jarls (11)jonas (12)jular (14)julas (14)julia (14)julis (14)junis (14)kajor (13)kanin (6)kanon (7)karin (6)karls (6)kasus (9)kilar (6)kilon (7)kilos (7)kinas (6)kisar (6)kisas (6)kissa (6)kivar (8)kivas (8)kjols (13)klago (8)klang (7)klass (6)kliar (6)klias (6)kliva (8)klons (7)klors (7)kloss (7)klung (10)klura (9)knarr (6)knivs (8)knorr (7)kojan (13)kojas (13)kolan (7)kolja (13)kolvs (9)koral (7)korar (7)koras (7)korgs (8)korna (7)korsa (7)korus (10)kosan (7)kossa (7)krans (6)krass (6)kravs (8)kriga (7)krigs (7)kring (7)krogs (8)krona (7)kross (7)krusa (9)kulan (9)kulas (9)kulna (9)kulor (10)kunga (10)kungl (10)kungs (10)kunna (9)kurar (9)kurir (9)kurva (11)kusin (9)kuvar (11)kuvas (11)kvarn (8)kviga (9)lagun (9)lavin (7)liars (5)ligan (6)ligor (7)likar (6)likna (6)linan (5)linas (5)linka (6)linor (6)lirar (5)liras (5)lirka (6)lisan (5)lisas (5)lisor (6)livar (7)livas (7)ljuga (15)ljung (15)ljusa (14)ljuva (16)loars (6)logik (8)lossa (6)lovar (8)lovas (8)lugna (9)lunga (9)lunka (9)lurar (8)luras (8)lurig (9)narvs (7)nians (5)ninas (5)niors (6)noaks (7)nokia (7)norna (6)norra (6)norsk (7)novan (8)novas (8)novis (8)nunna (8)oklar (7)olgas (7)olika (7)oljan (12)oljas (12)organ (7)orkan (7)orkar (7)orkas (7)orsak (7)orsas (6)orvar (8)osann (6)oskar (7)ovisa (8)oviss (8)ravin (7)rikas (6)ringa (6)rings (6)rinna (5)risig (6)risks (6)rival (7)rivas (7)rivna (7)rolig (7)rosig (7)runan (8)runor (9)rusar (8)rusas (8)rusig (9)ruska (9)ruvar (10)ruvas (10)sagor (7)salig (6)signa (6)sikar (6)silar (5)silas (5)silon (6)silor (6)sinar (5)sinka (6)sirar (5)siris (5)sjuan (14)sjuka (15)sjung (15)sjuor (15)skalv (8)skans (6)skarv (8)skilj (12)skils (6)skina (6)skinn (6)skira (6)skiva (8)skjul (15)skogs (8)skola (7)skona (7)skons (7)skors (7)skral (6)skria (6)skrin (6)skriv (8)skrov (9)skruv (11)skura (9)skurs (9)slags (6)slang (6)slarv (7)slask (6)slika (6)slira (5)slogs (7)sloka (7)sluga (9)sluka (9)snoka (7)snurr (8)snuva (10)sojan (12)sojas (12)solar (6)solig (7)solna (6)sonar (6)sonas (6)sonja (12)sorla (6)sovra (8)sslug (9)sugas (9)sulan (8)sulor (9)surna (8)surra (8)susar (8)svalg (8)svans (7)svars (7)svika (8)svinn (7)ugnar (9)ulvar (10)ungar (9)ungas (9)unika (9)union (9)unkna (9)unnar (8)unnas (8)urnan (8)urnor (9)urval (10)uvars (10)vagns (8)valor (8)vanor (8)vargs (8)varor (8)vigas (8)vikar (8)vilan (7)vilar (7)vilas (7)vilja (13)vilka (8)vinka (8)vinna (7)vinns (7)viola (8)viols (8)virar (7)viras (7)virka (8)virra (7)virus (10)visan (7)visar (7)visas (7)viska (8)visor (8)vissa (7)visso (8)vokal (9)vraks (8)vunna (10)

4 - Ord bestående av bokstäver  (289)

agns (5)agor (6)algs (5)alns (4)anis (4)anns (4)anor (5)anus (7)arks (5)arvs (6)avig (7)avin (6)avis (6)avog (8)garn (5)gask (6)gavs (7)gira (5)giro (6)giva (7)glas (5)glor (6)glos (6)gnor (6)gnos (6)gnun (8)gnus (8)golv (8)goss (6)gran (5)grav (7)grin (5)gris (5)gror (6)gros (6)grov (8)grus (8)gruv (10)gula (8)guns (8)gurk (9)ians (4)iglo (6)ikon (6)ilar (4)ilas (4)inga (5)inka (5)inkl (5)irak (5)iran (4)irra (4)isar (4)isas (4)isig (5)ivan (6)ivar (6)ivra (6)jans (10)jarl (10)jons (11)jour (14)juli (13)juni (13)kajs (11)kalv (7)kann (5)kaos (6)karg (6)karl (5)kars (5)kila (5)kilo (6)kina (5)kisa (5)kiss (5)kiva (7)kjol (12)klan (5)klar (5)klas (5)klia (5)kliv (7)klon (6)klor (6)kniv (7)knog (7)koja (12)kojs (12)kola (6)kolv (8)kons (6)kora (6)korg (7)korn (6)kors (6)korv (8)kosa (6)krag (6)kran (5)kras (5)krav (7)krig (6)kris (5)krog (7)kron (6)krus (8)kula (8)kung (9)kura (8)kurs (8)kuva (10)kval (7)kvar (7)lags (5)lans (4)laos (5)lars (4)larv (6)lass (4)lavs (6)lian (4)liar (4)liga (5)lika (5)lina (4)lins (4)lira (4)lisa (4)liva (6)livs (6)ljus (13)ljuv (15)loar (5)logi (6)loja (11)loks (6)lons (5)loss (5)lova (7)lugn (8)lung (8)lura (7)lurs (7)naiv (6)narr (4)narv (6)nian (4)niga (5)nils (4)nina (4)nior (5)njur (13)noak (6)noga (6)norr (5)nova (7)ojar (11)olag (6)olas (5)olga (6)olik (6)oliv (7)olja (11)oral (5)orka (6)orna (5)orsa (5)oval (7)ovan (7)ovis (7)rang (5)rank (5)rann (4)rask (5)rauk (8)rika (5)riks (5)ring (5)risk (5)riva (6)rivs (6)roar (5)roas (5)rosa (5)ruin (7)runa (7)rusa (7)ruva (9)sago (6)saks (5)sals (4)salu (7)sank (5)sann (4)sans (4)siar (4)sias (4)siks (5)sila (4)silo (5)sils (4)sina (4)sira (4)siri (4)sivs (6)sjok (12)sjua (13)sjuk (14)skal (5)skar (5)skin (5)skir (5)skiv (7)skog (7)skoj (12)skol (6)skon (6)skor (6)skos (6)skri (5)skur (8)slag (5)slak (5)slav (6)slik (5)slog (6)slug (8)snar (4)snok (6)snor (5)snos (5)snus (7)soja (11)sola (5)sols (5)sona (5)sons (5)sorg (6)sork (6)sorl (5)sova (7)suga (8)sugs (8)sula (7)sura (7)surr (7)susa (7)svag (7)svaj (12)sval (6)svan (6)svar (6)svin (6)svor (7)ugns (8)ulvs (9)unga (8)unik (8)unna (7)unos (8)uran (7)urin (7)urna (7)usla (7)uvar (9)vagn (7)valk (7)vals (6)vank (7)vann (6)varg (7)vari (6)vars (6)vass (6)viga (7)vigs (7)vika (7)vila (6)vilo (7)vina (6)ving (7)vink (7)vins (6)viol (7)vira (6)visa (6)viss (6)vrak (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (130)

agn (4)aik (4)air (3)alg (4)aln (3)alu (6)ank (4)ann (3)ans (3)arg (4)ark (4)ars (3)arv (5)ask (4)avi (5)avs (5)gal (4)gas (4)gav (6)gin (4)gir (4)giv (6)glo (5)gno (5)gnu (7)gol (5)gro (5)gul (7)gun (7)ian (3)ila (3)isa (3)jag (10)jak (10)jan (9)jon (10)jul (12)kaj (10)kal (4)kan (4)kar (4)kil (4)kiv (6)kli (4)klo (5)koj (11)kol (5)kon (5)kor (5)kos (5)kul (7)kur (7)lag (4)lav (5)lik (4)lin (3)liv (5)lna (3)log (5)loj (10)lok (5)lon (4)los (4)lov (6)lur (6)lus (6)nia (3)nio (4)nog (5)nos (4)oas (4)oja (10)ola (4)ork (5)orr (4)oss (4)osv (6)rak (4)rar (3)ras (3)rik (4)ris (3)riv (5)roa (4)ror (4)ros (4)rov (6)run (6)rus (6)sak (4)sal (3)sas (3)sav (5)sia (3)sig (4)sik (4)sil (3)sin (3)sir (3)siv (5)sju (12)ska (4)sko (5)sno (4)sol (4)son (4)sov (6)sri (3)sug (7)sur (6)sus (6)ugn (7)ulv (8)ung (7)uno (7)uns (6)urs (6)usa (6)vag (6)vak (6)val (5)van (5)var (5)vas (5)via (5)vig (6)vik (6)vin (5)vis (5)von (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (34)

ai (2)aj (8)al (2)an (2)ar (2)as (2)av (4)il (2)in (2)is (2)ja (8)jo (9)ju (11)kg (4)kl (3)ko (4)kr (3)la (2)lo (3)ni (2)nr (2)nu (5)oj (9)ok (4)os (3)ro (3)sa (2)si (2)sj (8)sk (3)so (3)ur (5)uv (7)vi (4)