Med hjälp av bokstäverna j, o, n, e, r, s kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

joners (13)

5 - Ord bestående av bokstäver  (5)

joner (12)jones (12)reson (6)rosen (6)senor (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (4)

jens (10)jons (11)oren (5)snor (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (15)

ens (3)eon (4)ers (3)jon (10)nej (9)ner (3)nos (4)ren (3)res (3)ros (4)sej (9)sen (3)ser (3)sno (4)son (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (11)

ej (8)en (2)er (2)jo (9)nr (2)oj (9)os (3)ro (3)se (2)sj (8)so (3)