Med hjälp av bokstäverna j, o, d, e, n, s kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

jodens (13)

5 - Ord bestående av bokstäver  (5)

dosen (6)joden (12)jones (12)odens (6)ondes (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (8)

jens (10)jons (11)nejd (10)nods (5)oden (5)onde (5)sned (4)sond (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (19)

den (3)don (4)dos (4)eds (3)ens (3)eon (4)jod (10)jon (10)ned (3)nej (9)nod (4)nos (4)ode (4)ond (4)sed (3)sej (9)sen (3)sno (4)son (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (12)

de (2)dn (2)ds (2)ed (2)ej (8)en (2)jo (9)oj (9)os (3)se (2)sj (8)so (3)