Med hjälp av bokstäverna j, o, b, b, a, t kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

jobbat (19)

5 - Ord bestående av bokstäver  (3)

abbot (12)jobba (18)tjabb (17)

4 - Ord bestående av bokstäver  (5)

boja (14)bota (8)jobb (17)ojat (11)tjoa (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

boj (13)bot (7)oja (10)

2 - Ord bestående av bokstäver  (7)

ab (5)aj (8)bo (6)ja (8)jo (9)oj (9)ta (2)