Med hjälp av bokstäverna j, e, e, p, e, n kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

jeepen (15)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

jeep (13)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ene (3)nej (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ej (8)en (2)