Med hjälp av bokstäverna j, a, g, u, a, r kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

jaguar (16)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

jagar (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (4)

agar (5)arga (5)aura (7)jaga (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

aga (4)arg (4)jag (10)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

aj (8)ar (2)ja (8)ju (11)ur (5)