Med hjälp av bokstäverna i, b, m kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ibm (7)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

bi (5)