Med hjälp av bokstäverna h, y, v, e, l kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hyvel (14)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

evy (11)hel (4)lev (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

el (2)ev (4)hy (9)le (2)ve (4)vy (10)