Med hjälp av bokstäverna h, y, s, t, e kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hyste (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (3)

hest (5)hets (5)hyst (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (6)

est (3)hes (4)het (4)hys (10)set (3)tes (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (7)

hy (9)se (2)st (2)sy (8)te (2)ty (8)yt (8)