Med hjälp av bokstäverna h, y, s, t, a kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hysta (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (3)

hast (5)hysa (11)hyst (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

hat (4)hys (10)tas (3)yta (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (9)

as (2)ha (3)hy (9)sa (2)st (2)sy (8)ta (2)ty (8)yt (8)