Med hjälp av bokstäverna h, y, r, e, s kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hyres (12)hyser (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hyrs (11)syre (10)

3 - Ord bestående av bokstäver  (8)

ers (3)hes (4)hyr (10)hys (10)res (3)rys (9)ser (3)syr (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

er (2)hy (9)se (2)sy (8)yr (8)