Med hjälp av bokstäverna h, y, g, g, e kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hygge (14)

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

egg (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ge (3)hg (4)hy (9)