Med hjälp av bokstäverna h, y, e, n, a kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hyena (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hane (5)hyen (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (5)

ena (3)han (4)hyn (10)nya (9)nye (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

an (2)en (2)ha (3)hy (9)ny (8)