Med hjälp av bokstäverna h, u, v, u, d kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

huvud (14)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

duv (8)hud (7)huv (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

du (5)hu (6)uv (7)vd (4)