Med hjälp av bokstäverna h, u, m, m, a kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

humma (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

amu (7)hum (8)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

ha (3)hm (4)hu (6)mm (4)