Med hjälp av bokstäverna h, u, m, l, e kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hemul (10)humle (10)

3 - Ord bestående av bokstäver  (5)

emu (7)hel (4)hem (5)hum (8)lem (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

el (2)eu (5)hm (4)hu (6)le (2)ml (3)