Med hjälp av bokstäverna h, o, v, e, n kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hoven (9)

3 - Ord bestående av bokstäver  (6)

eon (4)hon (5)hov (7)ove (6)ven (5)von (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

en (2)ev (4)ho (4)ve (4)