Med hjälp av bokstäverna h, o, t, e, n kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hoten (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (8)

eon (4)het (4)hon (5)hot (5)not (4)ont (4)ten (3)ton (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

en (2)ho (4)te (2)