Med hjälp av bokstäverna h, o, t, a, d kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hotad (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

dato (5)hota (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hat (4)hot (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ha (3)ho (4)ta (2)