Med hjälp av bokstäverna h, o, p, p, s kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hopps (13)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hopp (12)sopp (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

hop (8)hos (5)opp (10)pop (10)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

ho (4)os (3)ps (5)so (3)