Med hjälp av bokstäverna h, o, p, p, a kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hoppa (13)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hopa (9)hopp (12)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

hop (8)opp (10)pop (10)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ha (3)ho (4)