Med hjälp av bokstäverna h, o, n, o, m kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

honom (9)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hon (5)mon (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

hm (4)ho (4)mo (4)om (4)