Med hjälp av bokstäverna h, j, u, l, s kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hjuls (15)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hjul (14)ljus (13)

3 - Ord bestående av bokstäver  (5)

huj (13)hus (7)jul (12)lus (6)sju (12)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

hu (6)ju (11)sj (8)