Med hjälp av bokstäverna h, j, �, �, r, n kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

nr (2)