Med hjälp av bokstäverna h, i, v, a, r kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hivar (8)

4 - Ord bestående av bokstäver  (7)

harv (7)hiva (7)ivar (6)ivra (6)riva (6)vari (6)vira (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (8)

air (3)arv (5)avi (5)har (4)hav (6)riv (5)var (5)via (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

ai (2)ar (2)av (4)ha (3)vi (4)