Med hjälp av bokstäverna h, e, m, s, k kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hemsk (8)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hems (6)smek (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

eks (4)hem (5)hes (4)ske (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

ek (3)hm (4)km (4)se (2)sk (3)sm (3)