Med hjälp av bokstäverna h, e, m, �, �, t kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

hem (5)het (4)met (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hm (4)te (2)