Med hjälp av bokstäverna h, e, l, s, t kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

helst (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (5)

helt (5)hest (5)hets (5)slet (4)stel (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (9)

est (3)hel (4)hes (4)het (4)lth (4)set (3)stl (3)tel (3)tes (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

el (2)le (2)se (2)st (2)te (2)