Med hjälp av bokstäverna h, e, d, r, a kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hedar (6)hedra (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (4)

edra (4)hade (5)hare (5)reda (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (7)

dra (3)era (3)har (4)hed (4)rad (3)rea (3)red (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

ar (2)de (2)dr (2)ed (2)er (2)ha (3)