Med hjälp av bokstäverna h, e, d, e, n kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

heden (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

eden (4)ende (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

den (3)ene (3)hed (4)ned (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

de (2)dn (2)ed (2)en (2)