Med hjälp av bokstäverna h, a, v, r, e kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

havre (8)

4 - Ord bestående av bokstäver  (5)

arve (6)hare (5)harv (7)reva (6)vare (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (9)

arv (5)ave (5)era (3)eva (5)har (4)hav (6)rea (3)rev (5)var (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

ar (2)av (4)er (2)ev (4)ha (3)ve (4)