Med hjälp av bokstäverna h, a, s, a, t kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (3)

hasat (6)hasta (6)hatas (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (4)

asta (4)hasa (5)hast (5)hata (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hat (4)tas (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

as (2)ha (3)sa (2)st (2)ta (2)