Med hjälp av bokstäverna h, a, r, e, m kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

harem (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (4)

arme (5)hare (5)harm (6)mera (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (8)

arm (4)era (3)har (4)hem (5)mer (4)ram (4)rea (3)rem (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

ar (2)er (2)ha (3)hm (4)