Med hjälp av bokstäverna h, a, n, n, e kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hanen (6)hanne (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (3)

anne (4)hane (5)hann (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ann (3)ena (3)han (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

an (2)en (2)ha (3)