Med hjälp av bokstäverna h, a, n, d, a kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

handa (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (4)

anad (4)anda (4)dana (4)hand (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (5)

ada (3)ana (3)and (3)dan (3)han (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

an (2)dn (2)ha (3)